Náhodný obrázek
img_20180928_161945

Vítání prvňáčků

 

Vítání prvňáčků je na naší škole tradicí, která se letos uskuteční pro velký počet dětí hned ve dvou dnech v Divadle Na Kovárně. Do tohoto projektu se kromě žáků prvních tříd zapojí i žáci 9.A.  Ti  v rámci hodin českého jazyka nacvičují pod vedením paní učitelky Mgr. Renaty Teperové zábavné pásmo, které pak předvedou našim nejmenším. S přípravou pásma pomáhá i paní učitelka              Mgr. Iva Štroblová v hodinách tělesné výchovy.

Své krátké vystoupení pro rodiče a příbuzné nacvičují v hodinách hudební výchovy a českého jazyka se svými třídními učitelkami i děti ze třídy 1.A, 1.B, 1.C 1.D. a 1.E

Formou říkanek, básniček a písniček se učí správnému a kultivovanému projevu na veřejnosti. V neposlední řadě jsou žáci obohaceni o pamětné učení, zlepšení řečové kvality – rytmus, melodie, práce s hlasem a dechem. Tato akce je symbolem spolupráce a přátelství dětí naší školy. Šerpa a pamětní list, který v závěru dostane každý prvňáček, bude jednou milou připomínkou na školní léta.