Týdenní plán akcí školy naleznete zde .


Klub Předškolák

Vážení rodiče předškoláků, ukončili jsme přihlašování do „Klubu Předškolák“. Přinášíme Vám několik informací k zahájení akce.

Zahajujeme 1. 11. 2016

Sraz je ve vestibulu školy v 15:10 hodin. Zde si vaše děti převezmou paní učitelky a vy se v tomto čase můžete zúčastnit Poradenského centra Předškoláka. Zde budete informováni o organizaci „Klubu Předškolák“ a školní zralosti dětí.

Prosíme o uhrazení platby nejdéle do 31. 10. 2016

Pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ Na Valech a MŠ Studentská. Pokud chcete využít naší služby (vyzvedávání a převádění dětí na Klub Předškolák), přineste, prosím, vyplněnou žádost. Je k vyzvednutí v MŠ nebo možno stáhnout k vytištění zde.

Těší se na Vás

                                                                          kolektiv pedagogů


2. Národní cena eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR – právě udělilo projektu pana ředitele a třídy 7.D

2. národní cenu za projekt:

"3. slovanský audiosborník " 

Gratulujeme!!!


Národní certifikát kvality za naši práci

Národní konference ČR – eTwinning –  udělila projektu pana ředitele a třídy 7.D národní certifikát kvality – "3. slovanský audiosborník " 


Já, občan – školní projekt

Dne 5.10.2016 vyvrcholil projekt žáků celé školy věnovaný nedožitým osmdesátým narozeninám Václava Havla. Ve vestibulu se sešli členové školního parlamentu, aby uctili jeho památku. Zástupci zapálili svíčky, ze kterých potom společně vytvořili tvar srdce.

Mezitím na MěÚ Poděbrady proběhla vernisáž, které se zúčastnil i pan starosta PhDr. Ladislav Langr. Zde bylo představeno celkem 32 děl našich žáků, které spojuje společné téma – lidská práva, za které Václav Havel celý život bojoval. Celý projekt jsme zakončili před naší školou, kde jsme slavnostně pokřtili památník ve tvaru srdce, jež bylo vždy symbolem našeho bývalého prezidenta.

Fotogalerii z této povedené akce naleznete zde…


Ohlédnutí – předání vysvědčení žákům 9. tříd

I tento rok proběhlo na poděbradském zámku slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků. Pro všechny přítomné tak skočila doba povinné školní docházky a nastoupili na svou cestu k dospělému životu. Přejeme všem na této cestě hodně štěstí a splnění všech jejich životních přání a cílů.

Fotografie včetně odkazu ke stažení videí naleznete zde….

   


Možnosti procvičování na PC a tabletu

Připravili jsme pro Vás souhrn užitečných stránek  a aplikací procvičující dovednosti dětí na prvním stupni. Seznam doporučených aplikací a stránek naleznete v menu:  Výchovný poradce – 1. st. ->  Procvičování na PC a tabletu


Evropský certifikát kvality pro naší školu

Národní konference ČR – eTwinning, udělila již před měsícem našemu projektu "2. slovanský sborník encyklopedický"  národní certifikát kvality. Nyní se dostalo tomuto projektu stejného uznání i na evropské úrovni. Pan ředitel společně s bývalou třídou 9.A získali evropský certifikát kvality za svou práci.

Jménem celé školy GRATULUJEME!


ZŠ Václava Havla je škola, která je svými výchovně – vzdělávacími aktivitami přitažlivá pro žáky, rodiče, ale i zaměstnance.

Děkujeme, že nám pomáháte.  Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel školy