Týdenní plán akcí školy naleznete zde .Informatorium školy základní

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám představit systém vzdělávání v naší škole. Samozřejmě se můžete zúčastnit vyučování po dohodě s pedagogem, ale my bychom Vám chtěli ukázat vzdělávání formou společného setkávání rodičů a pedagogů u čaje, kde bychom si mohli vzájemně  popovídat jako partneři ve vzdělávání. Představili bychom Vám učební plány, osnovy, metody výuky, způsoby hodnocení, pomůcky a společně o tomto tématu diskutovali.

Poslední setkání se uskuteční 6.6.2016 od 17,00 hodin, představíme výuku dějepisu a zeměpisu na naší škole  –  Mgr. R. Hruška a Mgr. L. Flesar

V případě zájmu, prosím, vyplňte registraci na akci  formou jednoduché e-přihlášky, kterou naleznete zde.


Vítěztví ve vybíjené

V tomto školním roce jsme opět vyhráli okresní kolo ve vybíjené a tak jsme postoupili do krajského kola v Benešově. Družstev bylo celkem 12 a přesto, že byla letos konkurence velmi silná, tak jsme obsadili 7. místo. Boj o sedmé místo byl asi nejnapínavější, protože došlo k remíze bodů a muselo se prodlužovat. V prodloužení došlo opět k remíze a tak se podle pravidel hrálo na "náhlou smrt" (tzn. které družstvo první vybije v soupeřově družstvu, tak vítězí). Míč jsme vylosovali jako první a během pěti vteřin bylo rozhodnuto o našem vítězství. 
Chtěli bychom poděkovat hlavně všem rodičům školy, díky kterým jsme mohli na krajské kolo jet, protože doprava se financovala z výtěžku trhu – Vánoční Vala.


Bakaláři jsou nyní i pro iPhone

Bakaláři vydávají další z plánovaných vylepšení školního roku 2015/2016. Nyní si můžete stáhnout novou mobilní aplikaci Bakaláři pro operační systém iOS.Je určena všem rodičům i žákům, kteří jsou zvyklí pracovat s mobilními zařízeními iPhone či iPad.


Školní televizní vysílání v provozu

Novinkou na webových stránkách je v tomto roce televizní zpravodajství z naší školy. Jedná se o první pokusy, na nichž jsou jistě patrné nedostatky začátečníků. Věříme ale, že každým dalším dílem se budeme zlepšovat a že naše vysílání si získá své diváky. Vstupte proto do naší školy prostřednictvím kamery žáků 9. A!!!


Evropský certifikát kvality pro naší školu

Národní konference ČR – eTwinning, udělila již před měsícem našemu projektu "2. slovanský sborník encyklopedický"  národní certifikát kvality. Nyní se dostalo tomuto projektu stejného uznání i na evropské úrovni. Pan ředitel společně s bývalou třídou 9.A získali evropský certifikát kvality za svou práci.

Jménem celé školy GRATULUJEME!


ZŠ Václava Havla je škola, která je svými výchovně – vzdělávacími aktivitami přitažlivá pro žáky, rodiče, ale i zaměstnance.

Děkujeme, že nám pomáháte.  Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel školy