Týdenní plán akcí školy naleznete zde .Seznamy žáků

Seznamy žáků a jejich umístění do jednotlivých tříd naleznete na vývěsce na vestibulu školy.


Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2016

Žáci 2. – 9. ročníků přijdou do školy v  7:45 hodin. Zahájení školního roku probíhá v kmenových třídách do 8: 45 hodin. První den se žáci nepřezouvají a nenosí s sebou školní tašky. Školní jídelna nevaří.

Informace pro rodiče prvňáků naleznete zde…


Přihláška ke stravování

Přihlášku na obědy pro nové strávníky můžete stáhnout zde…


Třídní schůzky

- Dne 1. 9. schůzka školní družiny s rodiči žáků 1. tříd – zápis do ŠD, od 15:00 ve školní jídelně.

- Dne 1. 9. s rodiči žáků 1. tříd v kmenových učebnách od 16:00.

- Dne 8. 9. s rodiči žáků 2 – 9. tříd v kmenových učebnách od 17:00.


Upozornění pro rodiče žáků ŠD

Dne 1. 9. ve školní družině pouze ranní služba – 6:40 – 7:45. Ve školní jídelně se nevaří!

Od 7:45 – 9:40 rozdáváme přihlášky a zapisujeme žáky 2. tříd.

Odpoledne v 15:00 schůzka s rodiči žáků 1. tříd ve školní jídelně a zápis do ŠD.

Dne 2. 9. dopoledne 7:40 – 9:40 rozdáváme přihlášky  a zapisujeme žáky 3. tříd.

Od 2. 9. 2016 provoz ŠD již podle rozvrhu 11:40 – 16:30 hodin, ranní provoz 6:40 – 7:40 hodin..


Předání vysvědčení žákům 9. tříd

I tento rok proběhlo na poděbradském zámku slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků. Pro všechny přítomné tak skočila doba povinné školní docházky a nastoupili na svou cestu k dospělému životu. Přejeme všem na této cestě hodně štěstí a splnění všech jejich životních přání a cílů.

Fotografie včetně odkazu ke stažení videí naleznete zde….

   


Možnosti procvičování na PC a tabletu

Připravili jsme pro Vás souhrn užitečných stránek  a aplikací procvičující dovednosti dětí na prvním stupni. Seznam doporučených aplikací a stránek naleznete v menu:  Výchovný poradce – 1. st. ->  Procvičování na PC a tabletu


Evropský certifikát kvality pro naší školu

Národní konference ČR – eTwinning, udělila již před měsícem našemu projektu "2. slovanský sborník encyklopedický"  národní certifikát kvality. Nyní se dostalo tomuto projektu stejného uznání i na evropské úrovni. Pan ředitel společně s bývalou třídou 9.A získali evropský certifikát kvality za svou práci.

Jménem celé školy GRATULUJEME!


ZŠ Václava Havla je škola, která je svými výchovně – vzdělávacími aktivitami přitažlivá pro žáky, rodiče, ale i zaměstnance.

Děkujeme, že nám pomáháte.  Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel školy