Náhodný obrázek
20160525_111223

Koordinátor inkluze

  • koordinace tvorby a naplňování strategie školy v oblasti vytváření inkluzivního prostředí
  • koordinace autoevaluace školy v oblasti inkluze
  • poskytování přímé podpory zapojení žáků se SVP
  • poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek v zapojení žáků
  • realizace činností směřujících k aplikaci nových přístupů ve vzdělávání v rámci školy
  • zprostředkovávání vzdělávání pedagogů a realizaci aktivit rozvíjejících jejich proinkluzivní kompetence
  • realizace činností směřujících ke zvýšení kvality vzdělávání pro všechny žáky

 

Kontakt:

Mgr. Magdalena Veverková                       veverkova@zsvaclavahavla.cz

                                                                       tel. 313 105 233

                                                                       mob. 723 949 208

Konzultační hodiny                                     pondělí až pátek po předchozí domluvě

                                                                       2. stupeň, 2. poschodí