Koordinátor inkluze

  • koordinace tvorby a naplňování strategie školy v oblasti vytváření inkluzivního prostředí
  • koordinace autoevaluace školy v oblasti inkluze
  • poskytování přímé podpory zapojení žáků se SVP
  • poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek v zapojení žáků
  • realizace činností směřujících k aplikaci nových přístupů ve vzdělávání v rámci školy
  • zprostředkovávání vzdělávání pedagogů a realizaci aktivit rozvíjejících jejich proinkluzivní kompetence
  • realizace činností směřujících ke zvýšení kvality vzdělávání pro všechny žáky

 

Kontakt:

Mgr. Magdalena Veverková

Telefon: 313 105 233, 723 949 208

e-mail: veverkova@zsvaclavahavla.cz

 

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické, písemné nebo osobní domluvě

čtvrtek 14:00 – 15:00

kabinet 2. stupeň, 2. poschodí