Způsob platby

 

Peníze posíláte na účet školy  182 – 501510359/0800  ve výši 500,- Kč.

Variabilní symbol 101, do popisu akce napište jméno a příjmení dítěte předškolák.

 

Platba probíhá od 1. 10. – 31. 10. 2017 

Prosíme o dodržení termínu. Děkujeme.