Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla v § 28 příspěvkovým organizacím (dále PO) stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „výhled“), které musí být předem zveřejněny, a poté schváleny zřizovatelem.

Návrh rozpočtu 2018 (formát PDF)

Návrh rozpočtu 2019 (formát PDF)

Návrh rozpočtu 2019-2020 (formát PDF)

Zveřejněno 26.9.2018