Náhodný obrázek
dsc04013

Školní metodik prevence

Metodik prevence pro 2. stupeň

Ing. Dana Vaníčková                 vanickova@zsvaclavahavla.cz

                                                         tel. 313 105 227

Konzultační hodiny                    úterý – 5. vyučovací hodina

                                                         po předchozí domluvě

                                                     2. stupeň, 1. poschodí

 

 

Metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jan Froněk                          fronek@zsvaclavahavla.cz

                                                         tel. 313 105 250

Konzultační hodiny                    čtvrtek 11:50 – 12:35

                                                        pouze po předchozí domluvě

                                                       1. stupeň, 1. poschodí

                        

Metodik se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, mezi něž počítáme:

 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • kriminalita a delikvence
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření, virtuální drogy ( počítače, televize, video),
 • patologické hráčství.

 

V rámci své činnosti metodik:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a Krizových plánů,
 • realizuje aktivity k prevenci patologických jevů, podílí se na zajišťování besed,
 • přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • společně s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy se podílí na

řešení problémů v oblasti patologických jevů

 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály.