Náhodný obrázek
basketbal-and1-cup-2011-133

Školní metodik prevence

 

Metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Vendula Homoky                               homoky@zsvaclavahavla.cz

                                                                       tel. 313 105 240

Konzultační hodiny                                     úterý 12.00 – 12.45

1. stupeň, 1. poschodí, třída 1. E   

 

 

 

Metodik prevence pro 2. stupeň

Mgr. Jana Hegerová                                    hegerova@zsvaclavahavla.cz

                                                                       tel. 313 105 223

Konzultační hodiny                                     pondělí 8.55 – 9.40

                                                                      2. stupeň, 2. poschodí

                        

Metodik se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, mezi něž počítáme:

 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • kriminalita a delikvence
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření, virtuální drogy ( počítače, televize, video),
 • patologické hráčství.

 

V rámci své činnosti metodik:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a Krizových plánů,
 • realizuje aktivity k prevenci patologických jevů, podílí se na zajišťování besed,
 • přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • společně s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy se podílí na

řešení problémů v oblasti patologických jevů

 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály.