Náhodný obrázek
dsc03648

Já, občan

Metodologické východisko:

Celoškolní projekt žáků Základní školy Václava Havla pod záštitou Knihovny Václava Havla na podporu rozvoje občanských a sociálních kompetencí žáků školy – občanská práva a postoje, lidská práva. Projekt připomíná nedožité životní jubileum 80. výročí narození pana prezidenta Václava Havla.

  • Občanská práva zaručují občanům určité svobody a tím omezují politickou moc, aby nemohla být zneužívána k zásahům do života občanů. V České republice je zaručuje Listina základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku. Listina rozlišuje:

  • základní lidská práva, jako je například právo na život a bezpečí, nedotknutelnost osoby, soukromí a lidské důstojnosti, majetková práva nebo svoboda náboženského vyznání, pobytu a pohybu (Listina, čl. 5-15);

  • základní politická práva jako je svoboda projevu, shromažďování a sdružování, právo na informace a právo petiční

  • pouze občanům patří volební právo, právo zakládat politické strany a být jejich členy nebo právo postavit se na odpor, pokud by byl ohrožen demokratický řád (Listina, čl. 20-23) (encyklopedické údaje)

  • výchova aktivního občana je hlavním cílem školního vzdělávacího programu

Realizace:

Zajištění podpory Knihovny Václava Havla a plakát projektu.

V rámci hodin prvouky, vlastivědy, výchovy k občanství a projektového dne osobnostní a sociální výchova se žáci seznámí s problematikou občanských a lidských práv, budou o dané problematice diskutovat.

Žáci se seznámí s názory pana prezidenta Václava Havla k lidským právům a jeho občanskými postoji.

Výstupem projektu jsou postoje žáků a jejich názory k základním lidským právům, které napíšou symbolicky do otevřené lidské dlaně za každou třídu. Žáci 2. stupně navíc vyjádří své názory a postoje ve výtvarné podobě. Spojením 31 třídních lidských dlaní vznikne „občanské srdce“ – instalace ve vestibulu. Doplněno malými červenými srdíčky – symbol pana prezidenta Václava Havla.

 

5. 10. 2016 – 10,00 – slavnostní odhalení třídních výstupů projektu ve vestibulu školy za účasti zástupců Školního parlamentu

5. 10. 2016 – 11,00 – vernisáž výtvarných prací projektu ve výstavní síni Městského úřadu

za účasti autorů prací

Výtvarné práce a ostatní pomocné výstupy dostanou prostor na nástěnkách ve třídě.