Náhodný obrázek
img_20090102_022231

Školní psycholog

 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávacího systému školy. Tato služba je určena pro žáky, rodiče i pedagogy. Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a je popsána ve školním řádu.  

 

Co nabízíme :

 • Konzultace s rodiči přímo ve škole
 • Řešení aktuálních výukových a výchovných problémů žáků
 • Diagnostika u neprospívajících a následná edukační pomoc
 • Skupinová reedukační péče o děti s rizikem rozvoje SPU (Dyskluby)
 • Screening SPU a následná péče
 • Vedení žáků s ADHD a ADD ( specifická porucha pozornosti a chování)  
 • Informace o školní zralosti dítěte, poskytnutí edukačně stimulačních materiálů
 • Pro žáky II. stupně – komplexní profesní diagnostiku a následné individuální konzultace pro žáky i rodiče
 • Individuální terapie pro žáky
 • Nácvik relaxačních technik
 • Krizová intervence při náročných životních situacích
 • Práce s třídním kolektivem, sociometrické šetření ve třídách
 • Spolupráce celého týmu při řešení individuálních problémů dítěte
 • Zprostředkování kontaktů na další odborníky v regionu

 

 

Kontakty na školního psychologa

Mgr. Pavla Kaňkovská                               kankovska@zsvaclavahavla.cz

                                                                       tel. 313 105 251

Konzultační hodiny                                     denně kromě úterý po předchozí domluvě

                                                                      1. stupeň, 2. poschodí

 

Konzultace probíhají po předchozí domluvě, krizová intervence okamžitě.

Individuální vyšetření probíhají vždy pouze s písemným souhlasem rodičů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.