Školní psycholog

 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávacího systému školy. Tato služba je určena pro žáky, rodiče i pedagogy. Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a je popsána ve školním řádu.  

 

Co nabízíme :

 • Konzultace s rodiči přímo ve škole
 • Řešení aktuálních výukových a výchovných problémů žáků
 • Diagnostika u neprospívajících a následná edukační pomoc
 • Skupinová reedukační péče o děti s rizikem rozvoje SPU (Dyskluby)
 • Screening SPU a následná péče
 • Vedení žáků s ADHD a ADD ( specifická porucha pozornosti a chování)  
 • Informace o školní zralosti dítěte, poskytnutí edukačně stimulačních materiálů
 • Pro žáky II. stupně – komplexní profesní diagnostiku a následné individuální konzultace pro žáky i rodiče
 • Individuální terapie pro žáky
 • Nácvik relaxačních technik
 • Krizová intervence při náročných životních situacích
 • Práce s třídním kolektivem, sociometrické šetření ve třídách
 • Spolupráce celého týmu při řešení individuálních problémů dítěte
 • Zprostředkování kontaktů na další odborníky v regionu

 

 

Kontakty na školního psychologa

     Mgr. Pavla Kaňkovská

     Mobil: 607 806 543

     Telefon: 313 105 251

     e-mail: kankovska@zsvaclavahavla.cz

 

Konzultační hodiny:

pondělí a pátek   – 07,00 – 15,00

středa 07,00 – 16,00

čtvrtek 07,00 – 14,00 

Konzultace probíhají po předchozí domluvě, krizová intervence okamžitě.

Individuální vyšetření probíhají vždy pouze s písemným souhlasem rodičů
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.