Náhodný obrázek
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Devítky pro pětky

 

Devítky pro pětky je ročníková práce 9. ročníku, která má na naší škole již mnohaletou tradici. Žáci 9. ročníku si během jednoho dne v druhém pololetí vyzkouší, jaké to je být pedagogem. Pro své spolužáky z 5. ročníku si ve skupinkách připraví výukovou hodinu jednoho z vyučovacích předmětů. Žáci si sami zvolí vhodné metody a formy práce tak, aby svým mladším kamarádům předali co nejvíce informací, a naplnili tak cíle výchovně vzdělávacího procesu. Využijí k tomu i odborné učebny na druhém stupni, jako je jazyková pracovna, učebna chemie, fyziky, nebo přírodopisu a budou používat moderní technologie, kterými jsou jednotlivé učebny vybaveny.