Náhodný obrázek
dsc03314

Výchovný poradce

 

Činnost výchovného poradce

Specifické vývojové poruchy učení a chování

Kontakt na PPP SK –  pracoviště Nymburk

Možnosti přístupu k žákům se SPU při výuce

Procvičování na PC a tabletu

Vzdělávání nadaných žáků


Mgr. Jolana Břízová, výchovná poradkyně

Kontakt

Telefon:     313 105 223

e-mail:       brizova@zsvaclavahavla.cz

 

Konzultační hodiny:

čtvrtek :          10:55 – 11:40 hod.

kabinet v druhém patře 2. stupně

(po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě)

 

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNOU PORADKYNI?

  1. jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
  3. jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR
  4. jestliže potřebují poradit v otázkách volby dalšího vzdělávání svého dítěte, při vyplňování přihlášky ke studiu a při odvolacím řízení