Kroužky

 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017/2018 – AKTUALIZOVÁNO 15.9.2017 – 9:00

Kroužky, u kterých můžete provádět platbu. Variabilní symbol najdete u každého kroužku. Jakmile platbu provedete, odevzdejte čestné prohlášení dané paní učitelce.

 

Platbu je nutno provést do 29. 9. 2017. Peníze posílejte na účet školy 182-0501510359/0800. Pro identifikaci Vaší platby je třeba uvést variabilní symbol (každý kroužek má přidělen svůj VS – je uveden na int. stránkách školy v rubrice – Kroužky) a do zprávy pro příjemce uvést:

NÁZEV KROUŽKU + JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + TŘÍDA.

Příklad: MÍČOVÉ HRY, JAN NOVÁK, 4.D.


 

ANGLICKÝ JAZYK PRO NEJMENŠÍ (čestné prohlášení odevzdat p. uč. Vojtěchovské) VS 329

Vyučující: Mgr. Lucie Vojtěchovská

Anotace: Osvojení a rozšíření anglického jazyka pomocí her, písní, říkanek.

Ročník: 1. – 2.

Max. počet uchazečů: 12

Cena: 600 Kč

1. skupina – Den: úterý

                   Čas: 13:15 – 14:00 hod

                   Místnost: 1.E

2. skupina – Den: pondělí

                   Čas: 13:15 – 14:00 hod

                   Místnost: 1.E

 

ANGLICKÝ JAZYK (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Vojtěchovské) VS 322

Vyučující: Mgr. Lucie Vojtěchovská

Anotace: Osvojování a rozšiřování anglického jazyka, doplňování slovní zásoby a gramatiky, využití každodenních frází v reálných situacích.

Ročník: 3. – 4.

Max. počet uchazečů: 14

Cena: 600 Kč

Den: úterý

Čas: 14:00 – 14:45 hod

Místnost: 1.E

 

ČEŠTINA JE PRO MĚ CIZÍ JAZYK (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Koubkové) VS 320

Vyučující: Mgr. Anna Koubková

Anotace: Kroužek je zaměřen na rozvoj slovní zásoby u dětí – cizinců, jejichž rodným jazykem je jiný než český jazyk. Důraz je kladen na konverzaci, dle potřeb dětí také na gramatickou stránku českého jazyka.

Ročník: 1. – 5.

Max. počet uchazečů: 15

Cena: 600 Kč

Den: středa

Čas:  13:00 – 13:45 hod

Místnost: 3.C

 

HRÁTKY S ČEŠTINOU (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Chourové) VS 334

Vyučující: Mgr. et Mgr. Lucie Chourová

Anotace: V kroužku si budeme procvičovat učivo 4. ročníku i opakovat látku let minulých. Některé děti se nerady učí samy doma. Zde mají možnost si procvičovat učivo v malém kolektivu. Mohou si tak zlepšit svoje vědomosti, dovednosti i vztah k předmětu. Vždyť čeština je tak krásná.

Ročník: 4. – 5.

Max. počet uchazečů: 10

Cena: 400 Kč

Den: pondělí 1x za 14 dní – SUDÉ TÝDNY

Čas: 13:35 – 14:20 hod

Místnost: 4.A 

 

HRÁTKY S MATEMATIKOU (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Chourové) VS 335

Vyučující: Mgr. et Mgr. Lucie Chourová

Anotace: V kroužku si budeme procvičovat učivo 4. ročníku i opakovat látku let minulých. Některé děti se nerady učí samy doma. Zde mají možnost si procvičovat učivo v malém kolektivu. Mohou si tak zlepšit svoje vědomosti, dovednosti i vztah k předmětu.

Ročník: 4. – 5.

Max. počet uchazečů: 10

Cena: 400 Kč

Den: pondělí 1x za 14 dní – LICHÉ TÝDNY

Čas: 13:35 – 14:20 hod

Místnost: 4.A

 

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK (čestné prohlášení odevzdat panu učiteli Froňkovi) VS 336

Vyučující: Mgr. Jan Froněk

Anotace: V tomto kroužku se děti naučí základy práce s počítačem. Začneme zakládáním složky, souboru, kopírováním, orientací ve složkách a hledání v pc, poté se budeme zabývat výukou v programu Word, budeme se učit vyhledávat informace na internetu.

Ročník: 4.

Max. počet uchazečů: 12

Cena: 600 Kč

Den: středa

Čas: 13:15 – 14:00 hod

Místnost: ICT I.

 

KVÍTEČEK (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Radoňové) VS 330

Vyučující: Mgr. Martina Radoňová

Anotace: Hravou formou se děti seznámí se základy hlasové výchovy. Naučí se řadu písní, vyzkouší si veřejné vystoupení.

Ročník: 1. – 2. (po dohodě 3.)

Max. počet uchazečů: 45

Cena: 500 Kč

Den: středa

Čas: 13:00 – 13:45 hod

Místnost: 2.A

 

PĚVECKÝ SBOR KVÍTEK (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Froňkové Věře) VS 328

Vyučující: Mgr. Věra Froňková, Mgr. Anna Froňková

Anotace: Žáci pokračují v hudebním vývoji, zdokonalují pěveckou a dechovou techniku. Seznamují se s písněmi různých zemí, připravují se na vystoupení sboru v Čechách i v zahraničí.

Ročník: 3. – 9.

Max. počet uchazečů: 50

Cena: 500 Kč

Den: pátek

Čas: 13:30 – 15:00 hod

Místnost: hudebna

 

KLUB SONG (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Froňkové Věře) VS 325

Vyučující: Mgr. Věra Froňková

Anotace: Děti se zábavnou formou seznamují s hudbou, hudebními pojmy, rytmem, pohybem, se základy pěvecké techniky. Pomocí hudebních a relaxačních her rozvíjí své hudební cítění. Kroužek je také vhodný pro děti, které přechází z Kvítečku do Kvítku.

Ročník: 2. – 5.

Max. počet uchazečů: 25

Cena: kdo na kroužek chodí od 12:00 hod, platí 500 Kč

          kdo kroužek navštěvuje jen na 1 hodinu, platí 250 Kč

Den: pátek

Čas: 12:00 – 13:30

Místnost: 1.E

 

S HUDBOU DO ŽIVOTA (čestné prohlášení odevzdat p. uč. Froňkové Anně) VS 324

Vyučující: Mgr. Anna Froňková

Anotace: Žáci si rozšíří své hudební znalosti, naučí se základy tvorby doprovodu písní na různé hudební nástroje. Kroužek je také vhodný jako příprava na talentové zkoušky na střední školy.

Ročník: 6. – 9.

Max. počet uchazečů: 15

Cena: 500 Kč

Den: pondělí

Čas: 14:10 – 14:55

Místnost: hudebna 

 

TVOŘENÍ PRO ŠIKOVNÉ HOLČIČKY (čestné prohl. odevzdat p. učitelce Šturmové) VS 321

Vyučující: Mgr. Iva Šturmová

Anotace: Kroužek, kde budeme kreslit, malovat nejen na papír, ale i na látku, hedvábí, porcelán. Vyrábět také budeme šperky z korálků, peří a dalších materiálů. Tvořit budeme i loutky, hračky a ozdobné předměty pro různé příležitosti.

Ročník: 1. – 3.

Max. počet uchazečů: 15

Cena: 800 Kč

Den: úterý 1x za 14 dní – SUDÉ TÝDNY

Čas: 13:15 – 14:45 hod

Místnost: 2.B

 

TVOŘIVÁ DÍLNA (čestné prohlášení odevzdat p. učitelce Sedláčkové) VS 337

Vyučující: Mgr. Jaroslava Sedláčková

Anotace: Kroužek, kde budou děti kombinovat výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a vyrábět různé výkresy či výrobky.

Ročník: 1.

Max počet uchazečů: 15

Cena: 800 Kč

Den: úterý 1x za 14 dní – SUDÉ TÝDNY

Čas: 12:45 – 14:15 hod

Místnost: 5.B

 

VĚDA NÁS BAVÍ pokyny k platbě jste obdrželi na Váš e-mail

Vyučující: Mgr. Šárka Kafková

Anotace: Vědecký kroužek pro děti, kde se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti v kroužku provádějí experimenty.

Ročník: 3. – 5.

Max. počet uchazečů: 15

Cena: 1195 Kč (cena je za 1 pololetí)

Den: pondělí

Čas: 13:00 – 14:00 hod

Místnost: 9.A

 

MÍČOVÉ HRY (čestné prohlášení odevzdat p. učiteli Froňkovi) VS 333

Vyučující: Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Jan Froněk

Anotace: Míčové hry pro pokročilé jsou přípravou na sportovní soutěže konané během školního roku. Kroužek je pro děti, které již zvládají základní práci s míčem.

Ročník: 4. – 5.

Max. počet uchazečů: 25

Cena: 800 Kč

Den: pondělí

Čas: 13:30 – 15:00 hod

Místnost: tělocvična

 

FOTBAL (čestné prohlášení odevzdat p. učiteli Hruškovi) VS 327

Vyučující: Mgr. Radek Hruška

Anotace: Základy a hra fotbalu.

Ročník: 6. – 9. (výjimky možné)

Max. počet uchazečů: 10

Cena: 600 Kč

Den: středa

Čas: 14:00 – 14:45 hod

Místnost: tělocvična

 

VOLEJBAL (čestné prohlášení odevzdat p. učiteli Hruškovi) VS 326

Vyučující: Mgr. Radek Hruška

Anotace: Základy a hra volejbalu.

Ročník: 6. – 9. (výjimky možné)

Max. počet uchazečů: 12

Cena: 600 Kč

Den: čtvrtek

Čas: 15:20 – 16:30 hod

Místnost: tělocvična

 

PŘIHLÁŠKA (formát DOC)

PŘIHLÁŠKA (formát PDF)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2017/2018 (formát PDF)