Klub Předškolák

 

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45

okres Nymburk

 

 

Vážení rodiče,

je tu nový školní rok 2017/2018 a my opět připravujeme pro předškolní děti „Klub Předškolák“. Zájemcům přinášíme základní informace.

Přihlášení a platba probíhá od 1. 10. –  do 31. 10. 2017.

Přihláška je k dispozici na stránkách školy http://zsvaclavahavla.cz/?page_id=5041.

Určeno pro: děti chystající se v roce 2017/18 k zápisu do školy

Místo: ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Cena:  500,- Kč za kurz

Způsob platby: Peníze posíláte na účet školy  182 – 501510359/0800  ve výši 500,- Kč – variabilní symbol 101, do popisu akce, prosím zapište jméno příjmení dítěte předškolák

Kdy:  úterý od 15, 15  – 16, 15 hodin

Termíny: 7. 11., 21. 11., 5. 12. – překvapení s Mikulášem, 19. 12. 2017,

9. 1. 2018, 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3. 2018

Zápis do školy 3. 4., 4. 4. 2018

S dětmi, prosím, čekejte ve vestibulu naší školy. Učitelé si děti v 15,15 hod. převezmou a zase Vám je předají na stejném místě v 16.15 hod.

Děti z  MŠ Na Valech a MŠ Studentská je možno s  písemným souhlasem rodičů na Klub Předškolák ze školky převádět. Rodiče těchto dětí přinesou písemný souhlas na Předškoláka 7. 11. 2017. Vyzvednou si ho ve školce nebo si ho stáhnou z internetových stránek naší školy.

První „Klub Předškolák “ startuje 7. listopadu 2017 v 15. 15 hodin. V tomto čase poskytneme rodičům v rámci PCP („ Poradenské centrum předškoláka“) informace o průběhu „Klubu Předškolák“ a odpovíme na dotazy o školní zralosti předškoláka.

 

Co Vaše děti čeká?

Děti se seznámí s prostředím naší školy a s vybavením jednotlivých tříd. Čeká je spousta zážitků, ale také činností, které jsou spojeny s rozvojem dovedností, které každé dítě potřebuje mít při vstupu do 1. třídy.

  • rozvoj komunikačních dovedností – dramatizace pohádek, jazykové hry, hádanky, básničky
  • správné držení tužky – cvičení na rozvoj grafomotoriky
  • prostorová orientace 
  • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj sociální a pracovní zralosti dětí
  • pohybové hry
  • výtvarná činnost
  • logopedická cvičení

Těší se na Vás učitelé ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Hrajeme si Připravujeme se na psaní
Učíme se spolupráci To jsme šikovní, co?