Náhodný obrázek
dsc04001

Klub Předškolák

 

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45

okres Nymburk

 

Vážení rodiče,

je tu nový školní rok 2018/2019 a my opět připravujeme pro předškolní děti „Klub Předškolák“. Zájemcům přinášíme základní informace.

Přihlášení a platba probíhá od 1. 10. –  do 31. 10. 2018. Přihláška je k dispozici na stránkách školy www.zsvaclavahavla.cz

Určeno pro: děti chystající se v roce 2018/19 k zápisu do školy

Místo: ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Cena:  600 Kč za kurz

Způsob platby: Peníze posíláte na účet školy  182 – 501510359/0800  ve výši 600,- Kč – variabilní symbol 101, do popisu akce, prosím zapište jméno příjmení dítěte předškolák /VZOR JAN NOVÁK KLUB PŘEDŠKOLÁK/

        

Kdy:  úterý od 15, 15  – 16, 15 hodin

Termíny: 6. 11., 20. 11., 4. 12. – překvapení s Mikulášem, 18. 12., 2018

8. 1., 22. 1., 5. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3. 2019

Zápis do školy: duben – termín bude upřesněn

S dětmi, prosím, čekejte ve vestibulu naší školy. Učitelé si děti v 15,15 hod. převezmou a zase Vám je předají na stejném místě v 16.15 hod.

Děti z  MŠ Na Valech a MŠ Studentská je možno s  písemným souhlasem rodičů na Klub Předškolák ze školky převádět. Rodiče těchto dětí si písemný souhlas vyzvednou na prvním Poradenském centru Předškoláka dne 6. 11. 2018. Je možné si stáhnout i z internetových stránek naší školy.

První „Klub Předškolák “ startuje 6. listopadu 2018 v 15:15 – 16:15hodin. V tomto čase poskytneme rodičům v rámci PCP („ Poradenské centrum předškoláka“) informace o průběhu „Klubu Předškolák“ a odpovíme na dotazy o školní zralosti předškoláka.

Co Vaše děti čeká?

Děti se seznámí s prostředím naší školy a s vybavením jednotlivých tříd. Čeká je spousta zážitků, ale také činností, které jsou spojeny s rozvojem dovedností, které každé dítě potřebuje mít při vstupu do 1. třídy.

  • rozvoj komunikačních dovedností – dramatizace pohádek, jazykové hry, hádanky, básničky
  • správné držení tužky – cvičení na rozvoj grafomotoriky
  • prostorová orientace 
  • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj sociální a pracovní zralosti dětí
  • pohybové hry
  • výtvarná činnost
  • logopedická cvičení                                 

 

těší se na Vás učitelé ZŠ Václava Havla, Poděbrady