Náhodný obrázek
100_5231

Klub Předškolák

 

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45

okres Nymburk

 

Vážení rodiče,

je tu nový školní rok 2019/2020 a my opět připravujeme pro předškolní děti „Klub Předškolák“. Zájemcům přinášíme základní informace.

Přihlášení a platba probíhá  do 22. 10. 2019. Přihlášení probíhá elektronicky – k dispozici na stránkách školy  www.zsvaclavahavla.cz

Určeno pro: děti chystající se v roce 2019/20 k zápisu do školy

Místo: ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Cena:  600 Kč za kurz

Způsob platby: Peníze posíláte na účet školy  182 – 501510359/0800  ve výši 600,- Kč – variabilní symbol 101, do popisu akce, prosím zapište jméno příjmení dítěte předškolák /VZOR JAN NOVÁK KLUB PŘEDŠKOLÁK/

Platbu zasílat od 1. 10 2019 do 22. 10. 2019

        

Kdy:  úterý od 15.15  – 16.15 hodin

Termíny: 5. 11., 19. 11., 3. 12. – překvapení s Mikulášem, 17. 12., 2019

7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 3. 3., 17. 3. 2020

Zápis do školy: 1., 2. 4. 2020

Na děti budou učitelé čekat ve vestibulu naší školy. Převezmou si děti v 15:15 hod. a zase Vám je na stejném místě v 16:15 hod. předají.

Děti z  MŠ Na Valech a MŠ Studentská je možno s  písemným souhlasem rodičů na Klub Předškolák ze školky převádět. Rodiče těchto dětí si písemný souhlas vyzvednou na prvním Poradenském centru Předškoláka dne 5. 11. 2019. Je možné si stáhnout i z internetových stránek naší školy.

První „Klub Předškolák “ startuje 5. listopadu 2019 v 15:15 – 16:15 hodin. V tomto čase poskytneme rodičům v rámci PCP („ Poradenské centrum předškoláka“) informace o průběhu „Klubu Předškolák“ a rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Co Vaše děti čeká?

Děti se seznámí s prostředím naší školy a s vybavením jednotlivých tříd. Čeká je spousta zážitků, ale také činností, které jsou spojeny s rozvojem dovedností, které každé dítě potřebuje mít při vstupu do 1. třídy.

  • rozvoj komunikačních dovedností – dramatizace pohádek, jazykové hry, hádanky, básničky
  • správné držení tužky – cvičení na rozvoj grafomotoriky
  • prostorová orientace 
  • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj sociální a pracovní zralosti dětí
  • pohybové hry
  • výtvarná činnost
  • předmatematické dovednosti                                

 

těší se na Vás učitelé ZŠ Václava Havla, Poděbrady