Hrajeme si s knihou

Hrajeme si s knihou – Mgr. Blanka Doležalová

 

Cíle:

Žáci se seznámí se spisovateli dětských knih ze sousední země. Budou mít možnost poznat podobný slovanský jazyk a vytvořit si slovníček slov, kterým nerozumí. Vyberou pro spolužáky autora poezie a prózy. Připraví zajímavé úkoly, křížovky, kvízy, hádanky a otázky k textu. Budou vytvářet společnou knihu s ilustracemi a slovníčkem. Naučí se třídit informace, vyhledávat v textu, efektivně spolupracovat ve skupině. Posílí autorskou práci a rozšíří si znalosti s novými možnostmi práce v ICT.

 

Postup práce:

Září 2013– představení školy, města , seznámení se s kolektivy tříd říjen – listopad 2013 – představení autora dětské prózy, jeho díla, výběr jedné knihy. Videonahrávka přečteného textu rodilým mluvčím, čtení cizího textu, porovnání. Příprava křížovek, otázek, testů kvízů, zaslání emailem. Vypracování zadaných úkolů, zaslání zpět. prosinec – leden 2014 – představení autora našeho kraje jeho díla, výběr jedné knihy. Videonahrávka dramatizace, čtení cizího textu, porovnání. Příprava křížovek, otázek, testů kvízů, zaslání emailem. Vypracování zadaných úkolů, zaslání zpět. Výběr názvu a tématu naší knihy. únor – březen 2014– výběr básníka dětské prózy, přečtení knihy, výběr básně pro spolužáky přednes – básně v cizím jazyku – videokonference , pokračování v knize – vždy 2 možná pokračování , výběr jedné možnosti a navázání dalšího děje, slovník a ilustrace duben – květen 2014 – pokračování v knize, dokončování a kompletace knihy, tisk, návrh obalu červen 2014–videokonference, zhodnocení knihy a naší práce

 

Očekávané výsledky:

1 .Poznání jazyka jiného národa. 2. Seznámení se s autory dětské literatury sousedního státu. 3. Vytvoření společné autorské knihy, slovníčků ke knize a ilustrací. 4. Posílení zapojení ICT do práce dětí. 5. Zlepšení komunikace a skupinové práce.