Česko – Slovenský dětský muzikál

Česko – Slovenský dětský muzikál – Mgr Věra Froňková

Informace:
Cílem projektu je připravit dětský muzikál inspirovaný slovenským muzikálem Neberte nám princeznu. Děti si připraví svůj scénář, který bude vyhovovat složení dětského kolektivu zpěváků a hudebníků. Připraví notové i textové podklady. Použité písně budou ve slovenštině, některé se přetextují do češtiny. Děti si vytvoří svůj česko – slovenský slovník použitých slov v textech, aby se vzájemně seznámily s řečí svých kamarádů.

Cíl projektu:
    Cílem projektu je společná příprava scénáře dětského muzikálu a podle něj muzikál nastudovat. Vytvořit česko -slovenský slovník k porozumění jazyku nových kamarádů a používat jej.

Postup práce:
    1. Shlédnutí slovenského muzikálu Neberte nám princeznu, který je inspirací projektu. 2. Vytvoření pracovních týmů na obou stranách, vzájemné seznámení. 3. Beseda nad vlastní představou muzikálu. 4. Sestavení scénáře. 5. Notový a textový zápis použitých písní. 6. Přetextování některých písní do češtiny. 7. Vytvoření česko – slovenského slovníku použitých slov 8. Nastudování písní. 9. Nastudování muzikálu. Příprava kostýmů. 10. Veřejné vystoupení, videozáznam. 11. Během nastudování pořizovat záznamy a vzájemně je hodnotit, opravovat výslovnost a reagovat na způsob projevu. Možnost výběru písní formou ankety. 12. Vzájemná návštěva a společné vystoupení. Příprava i nastudování muzikálu je dlouhodobější projekt, kdy by děti měly být ve stálém spojení.

Očekávané výsledky:
    Nastudovaný dětský muzikál veřejně předvést v místě bydliště, zhotovit video záznam, který si vzájemně vyměníme, popřípadě veřejně zpřístupníme, ideální by byla vzájemná návštěva a společné vystoupení.