Vánoční chemický stromeček

 

Vánoční chemický stromeček – Mgr. Budková Ivana

V rámci projektu budou žáci 9. tříd v předmětu chemická praktika spolupracovat se žáky II. stupně ZŠ z Nových Zámků ze Slovenska. Jejich úkolem bude vytvořit z chemických laboratorních pomůcek vánoční stromeček.

Zahájení projektu:

prosinec 2013.

Použité nástroje:

e-mail, jiný software (Powerpoint, video, obrázky a kresby), publikování na webu

Cíle:

Získat základní manuální dovednosti a návyky bezpečné práce v chemické laboratoři i v každodenním životě

Pracovní postup:

Žáci se navzájem představí formou prezentace.  Každá škola vytvoří vánoční stromeček a fotografie si přepošlou.

Očekávané výsledky:

Žáci budou umět pojmenovat laboratorní pomůcky i v anglickém jazyce. Vytvořené vánoční, chemické stromky budou zveřejněny.