Náhodný obrázek
p6286521

e-Twinning – mezinárodní projekty

Národní podpůrné středisko
pro eTwinning (NSS – National Support Service)

je součástí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Domu zahraničních služeb MŠMT. NSS je organizace, která zastupuje a propaguje eTwinning na úrovni jednotlivých států. Každé NSS pořádá školení a poskytuje podporu účastníkům, organizuje různé akce a vede mediální a komunikační kampaň na regionální a celonárodní úrovni.