1.slovanský sborník

 
1.slovanský sborník – Mgr. Špinka Vlastimil
 
 Projekt podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků základní školy, seznamuje s národními autory sousední slovanské země, podporuje tvůrčí psaní samotných žáků, rozvíjí jejich komunikační schopnosti, obohacuje slovní zásobu. Projekt žáci začnou ve 2. pololetí 7. ročníku a dokončí v 1. pololetí ročníku osmého.
 
Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední evropské země a přednesem textů posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda. Vyhledáváním a tříděním informací z literárních textů národních autorů, jejich pochopením a systematizací je efektivně využijí v procesu učení, tvůrčích činnostech – autorská dílna, a tím i v praktickém životě – posílení kompetence k učení. Žáci účinně spolupracují ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívají k diskuzi – posílení kompetence sociální a personální.
Postup práce: 1. Prostřednictvím prezentace představení vlastní třídy, školy, žáků, obce, města. březen 2013 2. Představení národního autora a v jeho uměleckém díle ztvárnění Velikonoc, případně jara. Žáci budou výrazně číst text, případně přednášet verše. Svým novým kamarádům v projektu zašlou text emailem. Videokonference duben 2013 3. Žáci se budou inspirovat poslouchaným textem i jeho písemnou podobou a na základě prožitku se pokusí vytvořit vlastní text, případně verše – autorská dílna, psaní. Svoje dílo zašlou emailem, některé pokusy představí v online konferenci. květen, červen 2013 4. Představení národního autora a v jeho uměleckém díle ztvárnění podzimní přírody. Žáci budou výrazně číst text, případně přednášet verše. Svým novým kamarádům v projektu zašlou text emailem. Videokonference září 2013 5. Žáci se budou inspirovat poslouchaným textem i jeho písemnou podobou a na základě prožitku se pokusí vytvořit vlastní text, případně verše – autorská dílna, psaní. Svoje dílo zašlou emailem, některé pokusy představí v online konferenci. říjen, listopad 2013 6. Vánoce, vánoční zvyky ve vlastním uměleckém textu – představení vlastní autorské tvorby žáků – verše, próza. Videokonference prosinec 2013 7. Vytvoření 1. Slovanského sborníku. Setřídění, úprava prací a vytvoření sborníku. Křest ve vlastních školách, knihovnách. Prezentace, fotografie, videokonference. leden 2014 8. Po celou dobu projektu bude žákům k dispozici chatovací místnost, kde si mohou sdělovat dojmy z projektu a postup prací. Twinspace, chat březen 2013 – leden 2014.

Očekávané výsledky: 1. Vydání 1. Slovanského sborníku. 2. Posílení zapojení ICT do práce žáků. 3. Zlepšení komunikačních dovedností. 4. Poznání nových národních autorů. 5. Prezentace vlastního autorského psaní. 6. Získání nových vědomostí a poznatků o nové zemi, regionu.

 

Naše aktivity naleznete zde .