Náhodný obrázek
p1060543

MePo

 

Název školního projektu interního dalšího vzdělávání pedagogů MePo byl inspirován dnem, kdy jsme ho poprvé vyzkoušeli – pondělí, a proto metodický pondělek. Neopakuje se pravidelně, ale bývá zařazován v průběhu šk. roku dle aktuální potřeby, nicméně sleduje hlavní myšlenku a tou je cílevědomé rozvíjení profesních dovedností učitele, profesní růst na naší škole a zdokonalovat se ve spolupráci v týmu.  Vždy pracujeme ve skupině po čtyřech.

Náměty:

Posílit úroveň vyučovacího procesu, inovace metod, jejich představení i osvojení . Vyučující představí vyučovací hodinu,  seznámí ostatní ve skupině s přípravou na hodinu, zařazenými metodami apod. Následně hodinu zhodnotí a společně provedou rozbor – zde se rozvíjí a upevňuje práce v týmu, učitel se profesně rozvíjí na základě konzultací a spolupráce s kolegy. V následujících týdnech  se postupně prostřídá celá skupina.

Další MePo bylo zaměřeno tématicky – vždy na rozvoj jedné kompetence  – použití metod, strategií v dané hodině  apod., práce ve skupině byla založena na analýze použitých metod, zhodnocení,. Zda skutečně vedou k plánovanému cíli rozvoji jednotlivých kompetencí –  např. komunikativní a sociální.

Obměna – kolegům a kolegyním ve skupině představím video z vlastní hodiny, provedu rozbor a společně zhodnotíme. Posílení profesního rozvoje v oblasti sebeevaluace, pozitivně vnímat metodická doporučení kolegů.

Sdílení  a prezentace nápadů v oblasti zapojení ICT do výuky, hodnocení a sebehodnocení.

 

Další aktivity:

Anotace: seznámit ostatní s využitím metod a zkušenostmi při řešení krizových situací – učitel x žák, žák x žák, učitel x rodič – supervize v rámci skupiny
Anotace: seznámit ostatní s využitím metod pro hodnocení – supervize ve skupině