Náhodný obrázek
img_20181003_075132

Pro rodiče prvňáčků

 

Seznam pomůcek pro prvňáčka

 

ORGANIZACE 1. ŠKOLNÍHO TÝDNE PRVŇÁČKŮ

školní rok 2020/21

 

V úterý 1. 9. 2020 se rodiče se svými prvňáčky shromáždí před hlavním vchodem do školy v 8:10 hod. Dle již vyvěšeného seznamu jednotlivých tříd se třídy shromáždí takto: 

1. A – před hlavním vchodem vlevo – Mgr. Martina Radoňová 

1. B – před hlavním vchodem vpravo – Mgr. Iva Šturmová 

1. C – u žlutého kolostavu – Mgr. Pavla Uhrová 

1. D – u zeleného kolostavu – Mgr. Kateřina Silbrníková 

 

a společně s třídní učitelkou odejdou do třídy svých dětí v pavilónu ŠD.

Vážení rodiče, současná epidemiologická situace vyžaduje, aby zahájení školního roku proběhlo s omezeními – počty osob.

Do budovy školy vstoupí s prvňáčkem maximálně dva členové doprovodu, po příchodu ke třídám doprovodí do třídy prvňáčka jeden člen doprovodu, a to na úvodní krátké společné přivítání prvňáčků a jejich rodičů třídními učitelkami.

Děti si vezmou na první den školní tašku. Nenosí si přezůvky.

Po přivítání odejdou rodiče spolu s vychovatelkami, kde se dozví informace o provozu školní družiny a jídelny. Vyplní i přihlášky /pokud již nebudou mít zajištěno/.  

Rodiče, kteří se nebudou této schůzky účastnit, mohou počkat na chodbě.

Asi v 9:15 hod. si prvňáčky převezmou paní vychovatelky. Ve třídách budou probíhat třídní schůzky.

Středa 2. září  - vyučování 8:00 – 10:00 hodin

Olympiáda zdraví  – poučení o bezpečnosti ve škole i cestou do školy, dodržování hygienických předpisů a opatření, pravidla první pomoci

 

Čtvrtek 3. září  - vyučování – 8:00 – 10:45 hodin

Projektový den „Osobnostní a sociální výchova“ – objevujeme nové kamarády a učíme se spolupracovat

 

Pátek 4. září  - vyučování – 8:00 – 10:45 hodin

Tento 1. týden, vám žáky po skončení zkráceného vyučování do 11:40 hodin pohlídáme  :-)    

Provoz školní družiny  –  ranní služba (6:40 – 7:40), odpoledne 11:40 – 16:30.

Školní jídelna vaří od 2.9. dle nabídky jídelního lístku. 

 

Od pondělí 7. 9. 2020 výuka prvňáčků podle platného školního rozvrhu.

 

Vážení rodiče, prosím, sledujte web školy, kde budeme zveřejňovat informace o případných protiepidemiologických změnách k provozu škol.