Náhodný obrázek
dsc04869

Projekty

Průřezová témata našeho ŠVP „Škola poznání“ máme rozpracována v jednotlivých předmětech  a ve 3 projektových dnech. 

 

Osobnostní a sociální výchova

1.stupeň - 3. 9. 2019
2.stupeň – 4. 9. 2019
 
Výchova demokratického občana -  25. 10. 2019

Mediální výchova  -  19. 11. 2019

Výchova v evropských a globálních souvislostech – 30. 1. 2020

Environmentální výchova – 22. 4. 2020

Multikulturní výchova – 1. 6. 2020