Náhodný obrázek
img_20180928_161942

Projekty

Průřezová témata našeho ŠVP „Škola poznání“ máme rozpracována v jednotlivých předmětech  a ve 3 projektových dnech. 

 

Osobnostní a sociální výchova

1.stupeň - 5. 9. 2017
2.stupeň – 6. 9. 2017
 
Výchova demokratického občana -  25. 10. 2017

Mediální výchova  -  16. 11. 2017

Výchova v evropských a globálních souvislostech – 3. 1. 2018

Environmentální výchova – 20. 4. 2018

Multikulturní výchova – 1. 6. 2018