Náhodný obrázek
p_20191010_103015_vhdr_auto_hp

Volitelné předměty

Školní rok 2019/2020

6. ročník

1 hodina

fyzika kolem nás

zábavná matematika

ekologický seminář

biologická proktika

odbíjená

sportovní hry

 

7. ročník

1 hodina

zábavná matematika

užité výtvarné činnosti

fyzika kolem nás

ekologický seminář

sportovní hry

 

8. ročník

1 hodina

chemie a životní prostředí

s angličtinou kolem světa

          sportovní hry