Volitelné předměty

Školní rok 2018/2019

6. ročník

1 hodina

fyzika kolem nás

zábavná matematika

ekologický seminář

angličtina hrou

odbíjená

 

7. ročník

1 hodina

zábavná matematika

biologická praktika

fyzika kolem nás

 

8. ročník

1 hodina

chemie a životní prostředí

s angličtinou kolem světa

          ekologický seminář

          sportovní hry