Náhodný obrázek
wp_001293

Vánoční Vala

Začátkem prosince se opět uskuteční vánoční trhy spojené s doprovodným programem. Všichni žáci v rámci celoškolního projektu Mediální výchova se seznámí s vánočními zvyky, s tradicemi trhů a řemeslnické výroby. Již několik týdnů před akcí se pilně připravují hlavně v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Děti vymýšlí co nejoriginálnější výrobky odpovídající věku. Své výtvory připraví k prodeji a finančně je ocení. V den trhů starší žáci pomáhají s organizací, mladší se netrpělivě těší na svou roli prodejce. Součástí Vánočních Valů je zpívání koled, vánočních písní a různá vystoupení sólistů i hudebních seskupení.  Každý přítomný si může vyzkoušet některý vánoční zvyk. Pořádání vánočních trhů vede žáky ke spolupráci, k vytváření vhodných postojů a praktického jednání, k rozvíjení kreativity, k řešení problémů, k odstranění zábran z veřejného vystoupení.

Výtěžek z trhů bude použit na podporu reprezentace školy, na rozvoj výtvarných, hudebních a tělovýchovných aktivit žáků naší školy.