Náhodný obrázek
<KENOX S760  / Samsung S760>

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem je celostátní kampaň, která se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Tato kampaň  vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

V letošním školním roce se opět aktivně účastníme nejenom pravidelným předčítáním našim žákům, ale též spoluprácí s Městskou knihovnou v Poděbradech a společně se těšíme na 6. Mezinárodní týden čteme dětem 2016.

Žáci 4. a 5. tříd letos pokračují v hezké tradici. Každé úterý a čtvrtek chodí číst dětem před spaním do mateřské školy, která je umístěna v naší ZŠ. Tématem letošního usínání je Večerníček.

 

http://zsvaclavahavla.cz/wp-content/uploads/2012/10/dxv.bmp