Náhodný obrázek
102_6343

Možnosti platby

U nás máte na výběr ze 3 způsobů placení – z účtu ve Spořitelně, z účtu v bance, hotovostně. Vždy se však platí zálohově předem.  Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další. Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka. Hotovostním plátcům bude vyplacen během září dalšího školního roku. Jelikož není v našich silách ani možnostech informovat každého strávníka jednotlivě, je seznam těchto strávníků od září vyvěšen na nástěnce v jídelně. Je povinností strávníka dávat na toto pozor a pro přeplatek si dojít osobně do kanceláře, kde mu bude vyplacen. Učiňte tak, prosím, co nejdříve.

 

PLATBY SPOROŽIREM: nejprve nám nahlásíte Vaše číslo účtu ve Spořitelně, ze kterého si přejete stravné hradit. Poté zadáte ve Spořitelně souhlas s inkasem na sběrné číslo účtu školy – 100056781/0800.

Variabilní symbol nikdy nevyplňujte. Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší, protože s věkem žáka se zvyšuje i cena stravného. Optimální výše je cca 600,- Kč pro žáky a studenty. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme žáka písemně. Uvedenou částku uhraďte, laskavě, vždy v hotovosti. Inkaso se zpracovává 15. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data, rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 20. dne v měsíci. Mějte proto v dané datum na Vašem účtu odpovídající částku.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

 

PLATBY Z BANKY: nejprve nám nahlásíte Vaše číslo účtu v bance, ze kterého si přejete stravné hradit. Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy – 19-0501510359/0800.

Variabilní symbol nikdy nevyplňujte. Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší, protože s věkem žáka se zvyšuje i cena stravného. Optimální výše je cca 600,- Kč pro žáky a studenty. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší.

Pokud platba neproběhne, vyrozumíme žáka písemně. Uvedenou částku uhraďte, laskavě, vždy v hotovosti. Inkaso se zpracovává 15. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data, rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 20. dne v měsíci. Mějte proto v dané datum na Vašem účtu odpovídající částku.

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

 

 

PLATBY V HOTOVOSTI: stravné můžete rovněž platit v hotovosti,  ale jen výjimečně, po dohodě s hospodářkou školní jídelny. Strávník platící tímto způsobem obědy automaticky přihlášeny.