Objednávání a odhlášení obědů

Odhlášení obědů:

V době nemoci (nepřítomnosti žáka ve škole) je možné oběd vyzvednout pouze 1. den, ostatní dny je nutné odhlásit.

Své obědy můžete odhlásit několika způsoby (viz. níže), a to vždy 1 a více pracovních dnů předem. Výjmečně a POUZE z důvodu nemoci je možné odhlásit oběd ještě týž den do 8.00 hod telefonicky nebo na místě. V případě, že oběd neodhlásíte ani nevyzvednete, tento oběd propadá.

 

způsoby odhlášení:

  • na boxu:                                v prostoru jídelny pomocí bezkontaktního čipu
  • telefonicky:                           325/613 831, pracovní dny 6.00 – 14.30
  • osobně v kanceláři ŠJ:         pracovní dny 10.00 – 14.00

internet (dva způsoby):

1. pokud máte zaktivovanou službu „objednávání přes internet“ *, lze odhlásit na adrese http://www.strava.cz/istravne/ , a to 2 a více pracovních dnů předem.

2. na e-mailové adrese jidelnanavalech@seznam.cz, a to 1 a více pracovních dnů předem.

 

UPOZORNĚNÍ

V případě školy v přírodě, lyžařského výcviku a jiných školních akcí, jsou za odhlášení obědů zodpovědní rodiče žáků.

V případě nemoci si lze vzít oběd domů pouze 1.den nemoci. Ostatní dny musí rodiče odhlásit.

 

Objednávání obědů:

Obědy lze vybírat ze dvou chodů jídel. Zpravidla v úterý (vyjmečně až ve čtvrtek) je na boxu, v jídelně a na internetu vystaven nový jídelní lístek na další týden. Automaticky je přihlášen oběd č.1. Oběd č.2 je nutné objednat 2 a více pracovních dnů předem, a to jedním ze způsobů:

  • na boxu:                                v prostoru jídelny pomocí bezkontaktního čipu
  • telefonicky:                           325/613 831, pracovní dny 6.00 – 14.30
  • osobně v kanceláři ŠJ:         pracovní dny 10.00 – 14.00

internet (dva způsoby):

1. pokud máte zaktivovanou službu „objednávání přes internet“*, lze odhlásit na adrese http://www.strava.cz/istravne/ .

2. na e-mailové adrese jidelnanavalech@seznam.cz.

 

* přihlášku k této službě je možné stáhnout na našich stránkách.