Náhodný obrázek
img_20151113_174633

Školní vzdělávací program

Ve školním roce 2020/2021 bude naše škola vyučovat v 1.  – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu s názvem „Škola poznání" ( třetí přepracované vydání ).

Tento dokument naplňuje požadavky rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vychází z nové strategie vzdělávání. Důraz je kladen na  klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

Součástí nové strategie vzdělávání je i šest tematických okruhů, které jsou u nás vyučovány jednak integrovaně v některých předmětech a jednak podrobně rozpracovány pro jednotlivé ročníky do šesti projektových dnů, kterých se účastní všichni žáci naší školy.

 

Text školního vzdělávacího programu "Škola poznání" naleznete zde

Kompletní znění je k dipozici v tištěné podobě na chodbě u kanceláře školy.