Objednávání – internet

Pro Vaše pohodlí jsme zavedli službu „objednávání obědů přes internet“. V pohodlí domova můžete své obědy přihlašovat, odhlašovat, přeobjednávat, a to vždy 2 a více pracovních dnů předem. Stačí pouze vyplnit přihlášku, kterou dostanete v kanceláři ŠJ nebo si můžete vytisknout vzor umístěný na těchto stránkách, případně si můžete náš vzor překopírovat a vyplněný odeslat v příloze na náš e-mail jidelnanavalech@seznam.cz. Vyplněnou přihlášku odevzdáte v kanceláři ŠJ a nejpozději do 2 pracovních dnů od toho dne Vám bude tato služba zaktivována (za případné zpoždění způsobené technickými problémy sítě se Vám předem omlouváme).

 

 

Na adrese http://www.strava.cz/istravne/ klikněte na odkaz „přihlášení uživatele“. Do formuláře vyplňte:

číslo zařízení: 0972

uživatel:         jméno, které jste zadali do formuláře

heslo:            heslo, které jste zadali do formuláře

e-mail:           e-mail, který jste zadali do našeho formuláře

a potvrďte odeslat.

 

OBJEDNÁVKY STRAVY: aktuální jídelníček. Zde si již můžete řídit svoje objednávky nebo odhlášky. Pokud je před názvem jídla červeně označen čtvereček, znamená to, že máte tento chod jídla objednán. Pokud Vám toto nevyhovuje a chcete si oběd odhlásit nebo přeobjednat na jiný chod, klikněte levým tlačítkem myši do prázdného čtverečku (vždy před názvem jídla).

P          –        přihlášeno

O         -        odhlášeno

Polévka je uvedena pouze pro Vaši informaci a je k jídlu připočítávána automaticky, tudíž ji nelze samostatně přihlásit ani odhlásit. Nemusíte ji proto vůbec zaškrtávat, vše se provede automaticky. Pokud jste si vybrali a přejete si data takto uložit, svou objednávku VŽDY potvrďte kliknutím na odkaz „odeslat“.

 

VÝDEJ STRAVY: kontrola stravy, kterou strávník odebral nebo neodebral.

 

NASTAVENÍ UŽIVATELE: můžete změnit svá přístupová data, případně nastavit druhy zpráv, které Vám budou pravidelně zasílány na uvedený e-mail. Automaticky je přednastaveno, aby Vám docházel „měsíční přehled“ a „nedostatečná výše konta“.

 

ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE: pokud máte již vybráno a nechcete dále pracovat se svým účtem objednávek, nezapomeňte se vždy odhlásit.