Přihlášení nového strávníka

Nový strávník se může přihlásit kdykoli během školního roku. Stačí pouze vyplnit přihlášku ke stravování, kterou dostane v kanceláři ŠJ nebo si můžete vytisknout formulář přihlášky a do kanceláře přinést již vyplněný. V případě, že je strávník mladší 18 let, je nutné, aby byla přihláška podepsána jedním z rodičů (zákonný zástupce).

Přihlášení nových strávníků v přípravném týdnu Po 27.8. až Pá 31.8. vždy od 8 do 15 hodin.

Formulář pro přihlášení nového strávníka