Věda nás baví

Kdy: Zpět do kalendáře 8.10.2018(celodenní)

Na naší škole probíhá kroužek Věda nás baví, který je určen pro žáky prvního stupně. Jak už název napovídá, tak kroužek je vědecký. Žáci provádí různé pokusy. Minulou lekci se věnovali newtonovské kapalině. V dnešní lekci se věnovali barvám. Žáci si vyzkoušeli chromatografii různých barev a na různých materiálech, konkrétně na křídě a papírovém kapesníku. Dále žáci pozorovali různé optické klamy. které mají souvislost s barvami. V závěru si vyrobili Goethův barevný kruh.

Mgr. Jana Seibertová

Komentáře uzavřeny