Projektový den

Kdy: Zpět do kalendáře 1.6.2018(celodenní)

 

Dnes na Den dětí proběhl ve všech třídách naší školy 1. – 4. vyučovací hodinu projektový den – Multikulturní výchova. Jedním z témat v 8. ročnících byla práce s denním tiskem. Žáci v novinách vyhledávali články, které se zabývají diskriminací z důvodu věku, pohlaví, barvy pleti, národnosti, náboženství, politického názoru.

Poté si někteří dobrovolníci zkusili prožít pocity diskriminovaného jedince formou pohybové prožitkové aktivity.

Mgr. Renáta Mašková

Komentáře uzavřeny