Připravujeme se na jarní prázdniny v zahraničí

Kdy: Zpět do kalendáře 7.2.2018(celodenní)

V rámci hodin anglického jazyka si žáci deváté třídy připravili rozhovory, které by mohly využít o jarních prázdninách. Jednalo se o dialogy v situacích, které mohou nastat při horských radovánkách. Hledání sjezdovky, běžné rozhovory ve skiservise či lyžařské škole. Někteří studenti se i fiktivně zranili a žádali o pomoc horskou službu. Všechny tyto rozhovory si žáci nahrávali a společně zpětně poslouchali, aby případné chyby ve výslovnosti a intonaci společně odhalili a opravili. Řídí se heslem „Have fun with English“ a zároveň jsou i připraveni na každodenní vzniklé situace.

Mgr. Anna Froňková

Komentáře uzavřeny