Around the world in 45 minutes

Kdy: Zpět do kalendáře 9.10.2018(celodenní)

Dnešní úterní vyučování jsme měli zpestřené. Žáky naší školy přijel se svým výukovým programem v angličtině navštívit pan Zdeněk Polách. 

Svou srozumitelnou angličtinou a neformálním podáním žákům přiblížil mnoho zajímavých míst světa, která navštívil. Šlo o poutavá vyprávění, kdy jsme se dozvěděli, jakou roli v nich sehrál právě anglický jazyk. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o zvycích a obyčejích místních lidí. Představení názorně doplňovaly velkoformátové fotografie, které na těchto cestách pořídil. 

Na závěr nechybělo ani pár minut s oblíbenou postavičkou Matýska, na kterého jsme se všichni těšili. V soutěži "Česko Slovensko má talent" přejeme panu Poláchovi i nadále úspěch a už teď se těšíme na jeho příští návštěvu u nás.

Mgr. Jana Seibertová

Komentáře uzavřeny