Týdenní plán akcí školy naleznete zde


Vážení rodiče,
od 1.7.2018 je možné přijímat z kapacitních důvodů pouze žáky naší školy dle spádových obvodů.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel
Spádovost si můžete ověřit podle vyhlášky č. 33/1997 na webových stránkách zřizovatele zde.


 

Všem žákům přeji krásné prázdniny, zaměstnancům hezkou dovolenou a těším se na setkání v září. 

 
Mgr. Vlastimil Špinka, ředitel školy
 


Sportovní aktivity na závěr šk. roku

 

Atletický pohár tří škol konaný 19.6.2018

Fotogalerii najdete zde https://photos.app.goo.gl/d4kddqr5v2yuYLxdA

Ke stažení najednou v plné velikosti v zipu na: https://www.uloz.to/!XhlHFJz2CQ3g/atleticky-pohar-tri-skol-hriste-na-valech-podebrady-19-6-2018-zip (Celkem 3 Gb)

" Fotografovali: Jan Sobotka, Matěj Majerčin, Luboš Javůrek – https://gradefilm.cz "

 

Orientační běh do škol konaný 18.6.2018

Fotky jsou k prohlédnutí na Google fotografiích na: https://photos.app.goo.gl/egqC1hFBvafTuVt77

a ke stažení najednou v zipu na: https://www.uloz.to/!e9wrNjshrOps/18-6-2018-orientak-behej-podebrady-zip

Krátké video z akce je k zhlédnutí na: https://youtu.be/UxQYxP9_Iz8

Výsledky běhu naleznete na stránkách Běhej Poděbrady zde: http://www.behejpodebrady.cz/ob-do-skol


Nevydaná vysvědčení

Vysvědčení nevydaná 30.6. budou k vyzvednutí v kanceláři školy.

První červencový týden – 8:00 – 12:00 hodin.

V dalších týdnech pouze na telefonické domluvě na čísle 313105221.


Úspěchy v programu ERASMUS+

Erasmus+ – mezinárodní spolupráce a studijní pobyty pedagogů naší školy v letošním školním roce – 4 pedagogové vyučovali na slovenské škole a nyní jsme tu měli návštěvu pedagogů ze Slovenska, kteří pracovali v našich třídách.

Pro příští školní rok 2018-2019  jsme opět uspěli v mezinárodním programu Erasmus+ a 3 učitelé budou na studijním pobytu ve Španělsku, dva se budou vzdělávat v Rakousku. 


Výsledky sběru papíru

Celkem se nám podařilo nasbírat 8 260 kg a získali jsme tak 10 740 Kč.


 

 

 

Vykvetlo nám vřesoviště
 


Výstavu jednotlivých fází projektu si můžete prohlédnout i vy ve vestibulu školy vždy jeden měsíc od uvedeného data.

Fotografie z vernisáže naleznete ve Fotogalerii.


Den Země

Na Den Země připravili žáci naší školy hmyzí hotely, které rozmístí ve školní zahradě.


Certifikát Erasmus+

 

Naše škola získala další certifikát od Evropské komise a Erasmus+ na základě splnění příslušných kritérií.

Tím nejdůležitějším je aktivní zapojení školy do mezinárodní spolupráce a získání ocenění za vypracované projekty.

 


Uzavření zápisu do 1. třídy 2018 – 19

Jelikož se nikdo v době zápisu nepřihlásil na náhradní zápis, považujeme zápis do 1. třídy za ukončený.


Medaile MŠMT

Pan ředitel Mgr. Vlastimil Špinka byl pozván Výborem pro vzdělávání, vědu a kulturu ke slavnostnímu udílení Medailí MŠMT ke dni učitelů do Valdštejnského paláce.

zdroj: MŠMT

 


Křišťálový štít Města Poděbrady

V rámci Oslav Dne Poděbrad převzal významné ocenění p. ředitel Mgr. Vlastimil Špinka.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ocenění za eTwinningový projekt

Další významné ocenění za eTwinningový projekt  4. slovanský audio sborník balad a scénického čtení pro p. ředitele Mgr. Vlastimila Špinku, na kterém spolupracoval se třídou 8. D.
Ocenění převezme p. ředitel na Národní konferenci eTwinning v Olomouci 12. – 14.10.2017.
Blahopřejeme a vážíme si jejich práce.

 

World Marathon Challenge 2017

Žáci 7. a 8. ročníku se dne 21. 9. zúčastnili World Marathon Challenge 2017 a vybojovali pro naši školu skvělé 3. místo!

Průběh závodu si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.

O akci se zmiňuje i dnešní Informatorium.

 


Spolupráce se Slovanským ústavem AV ČR

Naše škola v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti navázala úzkou spolupráci se Slovanským ústavem Akademie věd ČR. Obdrželi jsme i spoustu knih s tématikou podpory a výzkumu slovanských jazyků, některé tisky jsou i z předválečné doby.

Moc si této spolupráce vážíme.


NENECH TO BÝT

Velmi se snažíme o to, aby naše škola byla pro všechny bezpečným a přátelským místem, kde se budeme rádi setkávat a do kterého se budeme těšit. Nově máte možnost využívat elektronickou anonymní schránku důvěry, zřízenou ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno Nenech to být. Jak to funguje a co máte dělat v případě, že budete Vy nebo Vaše dítě chtít upozornit na nevhodné chování nebo problematickou situaci ve třídě nebo v kolektivu?

Kliknete na níže uvedený odkaz, zvolíte naši školu (ZŠ Václava Havla) a vyberete si příslušný odkaz – rodič nebo student. Poté popíšete daný problém. Vaše zpráva se dostane prostřednictvím systému k metodikovi prevence, který se všemi podněty bude intenzivně zabývat. Sami si zvolíte míru otevřenosti či anonymity. Je možné stáhnout si i mobilní aplikaci do Vašeho telefonu. Čím dříve upozorníte na daný problém, tím lépe.

Věříme, že zapojení školy do projektu Nenech to být přispěje k udržení pohodové atmosféry a zdravého klimatu v naší škole.

https://nntb.cz/s/od2v0


Nové zvonění ve šk. roce 2017-2018

Věnujte prosím pozornost upravenému rozvrhu zvonění pro následující školní rok. 
Ke stažení ve formátu PDF zde.

Významné ocenění
pro naši školu a pana ředitele Mgr. Vlastimila Špinku, který včera na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze převzal z rukou  Mgr. et Mgr. Dany Prudíkové, Ph.D., náměstkyně ministryně pro řízení sekce legislativy a strategie, Evropskou jazykovou cenu Label 2017, kterou získal za eTwinningový projekt 3. slovanský audio sborník – práce žáků 7. D, pana ředitele Mgr. Vlastimila Špinky, žáků 7. třídy ZŠ Bzince pod Javorinou – Slovenská republika a Mgr. Ludmily Šupákové.

 
Gratulujeme!


Opět se účastníme projektu Erasmus+

Naše škola uspěla se žádostí a získala peníze v projektu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1 ve Výzvě 2017 - Zvýšení kompetencí k vyučování na základní škole – naši učitelé si vyzkouší týden vyučování ve slovenské škole, slovenské učitele uvítáme i na naší škole.


Křišťálový štít pro ZŠ Václava Havla

Super ocenění pro školu.. Křišťálový štít…. jsem hrdý, že mohu být ředitelem takové školy a mohu se opřít o kvalitní tým!

Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel školy


2. Národní cena eTwinning

Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR – právě udělilo projektu pana ředitele a třídy 7.D

2. národní cenu za projekt:

"3. slovanský audiosborník " 

Gratulujeme!!!


Národní certifikát kvality za naši práci

Národní konference ČR – eTwinning –  udělila projektu pana ředitele a třídy 7.D národní certifikát kvality – "3. slovanský audiosborník " 


ZŠ Václava Havla je škola, která je svými výchovně – vzdělávacími aktivitami přitažlivá pro žáky, rodiče, ale i zaměstnance.

Děkujeme, že nám pomáháte.  Mgr. Špinka Vlastimil, ředitel školy


Předchozí aktuality