Náhodný obrázek
sam_8889

Kriteria pro přijetí

Pro přijetí žáka do 1. ročníku ZŠ Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45 stanovil ředitel školy Mgr. Vlastimil Špinka tato kriteria:

1.  Děti ze spádového obvodu školy a děti navštěvující hokejový klub HC Poděbrady

2.  Děti mimo spádový obvod v Poděbradech. Přednostně budou přijaty děti, které mají ve škole sourozence. Pokud počet dětí přesáhne počet přijímaných, rozhodne los.

3.  Děti s bydlištěm mimo Poděbrady. Pokud počet dětí přesáhne počet přijímaných, rozhodne los.

Předpokládaný počet tříd: 5

 

Předpokládáme však, že tato kriteria nebudeme muset použít a stejně jako v předcházejících letech přijmeme všechny zájemce.