Informace k zápisu

Zápis do 1. třídy na ZŠ Václava Havla

Začátkem dubna, přesně v úterý 3. 4. a ve středu 4. 4. v čase od 13:00 – 17:00 hodin čeká na předškoláky důležitá událost v jejich životě – zápis do 1. třídy. Řada dětí se na tento den chystala v předchozích měsících v našem „Klubu Předškolák“.

Předškolákem děti provázely pohádkové postavy – Macourek, Camfourek a Pacička. Stejné postavičky se už na děti těší u zápisu, kterého se nikdo rozhodně nemusí bát. Čekají je zajímavé úkoly, vyzkouší si i práci u interaktivní tabule.

Zajímá Vás, co by měli předškoláci u zápisu zvládnout? Co by mělo dítě umět?

  • poznat základní barvy a geometrické tvary
  • umět napočítat do 5 – 10
  • porovnat množství předmětů (více – méně)
  • orientovat se v prostoru (nahoře – dole, vlevo – vpravo, nad – pod)
  • umět složit rozstříhaný obrázek
  • správně držet tužku
  • nakreslit lidskou postavu
  • nebát se komunikovat s paní učitelkou
  • správně vyslovovat všechny hlásky
  • přednést básničku nebo zazpívat písničku

A ještě připomenutí, které děti mají přijít k zápisu.

K zápisu přijdou děti narozené v období od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012.

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2018 může absolvovat zápis v řádném termínu „Zápisu do 1. tříd“ pro školní rok 2018/2019. Děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2018 –  musí mít doporučení z PPP, děti, které dosáhnou věku 6 let po  31. 12. 2018 –  z PPP a od pediatra či odborného lékaře.

Odklad plnění povinné školní docházky……

Rodiče, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

Rodiče obdrží Žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba přiložit vyšetření z PPP a potvrzení od lékaře nejpozději 31. 5. 2018.

 

Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2017/2018 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze sami vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro předškoláka je však lepší prožít si zápis ještě jednou.

 

Náhradní termín zápisu na naší škole nestanovujeme. Pokud se někteří nemůžete z jakéhokoliv důvodu k zápisu dostavit, náhradní termín si můžete individuálně domluvit na havlasova@zsvaclavahavla.cz  nebo na telefonním čísle 313 105 243. Zápis je třeba provést do 27. 4. 2018.

Těší se na Vás pedagogové ze ZŠ Václava Havla.

 

Uzavření zápisu do 1. třídy 2018 – 19

Jelikož se nikdo v době zápisu nepřihlásil na náhradní zápis, považujeme zápis do 1. třídy za ukončený.