Neobyčejně obyčejné jablíčko

 

1.A ZŠ Václava Havla + 1. třída ZŠ L. Podjavorinské Bzince p. Javorinou

Projekt je zaměřen na sledování jablíčka a jabloně v průběhu celého roku. Uplatnění ve všech předmětech za pomocí různých činností.

Cíle

Cílem projektu je vzájemné seznámení českých a slovenských dětí s lidovými zvyky a tradicemi. Jablko je ovoce, které provází člověka po celý rok. Projekt bude prolínat všemi předměty, nejvíce se promítne v českém a slovenském jazyce, výtvarné výchově, pracovních činnostech, prvouce ale i matematice. Uplatníme mezipředmětové vztahy. Děti získají nejen teoretické znalosti od partnerské třídy, ale vyzkouší si i celou řadu praktických činností. Děti se vzájemně seznámí se slovenským a českým jazykem, naučí se v něm básničky a písničky. Budeme se učit třídit a vyhledávat informace a dál s nimi pracovat. Podpoříme rozvoj čtenářské gramotnosti.

Mgr. Martina Radoňová