4. slovanský audiosborník – balady a scénické čtení

 

Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským  psaním  i četbou  balad, vyprávěním o literárních osobnostech  regionu Poděbrad  – Polabí a Bzince  – Bílé Karpaty, nácvikem scénického čtení, představeních národních divadel a scén,  posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda.
Vyhledáváním a tříděním  informací z literární teorie – balady, pojem scénické čtení, dramatické umění, jejich pochopením v praxi a systematizací  je efektivně využijí v procesu nejen vlastního učení, ale i při tvůrčích činnostech – autorské psaní balady, nácviku scénického čtení, osvojený výpisků ,  tvorba  mp3  audiotéky a videozáznamů,  prezentace ppt,  - vlastní balady s možnou ilustrací, společný přednes.  
Praktické činnosti s technikou posílí kompetenci v oblasti  aktivního používání ICT v životě i ve výuce, nové nástroje.
Psaní vlastních balad, nácvik scénického čtení a výtah z odborného textu posiluje duševní rozvoj žáků s estetickými prožitky a podporuje práci v týmu, mezinárodním týmu.
Společný přednes balad.
Vznikne 4. slovanský audiosborník  – balady a scénické čtení.

Cíle

Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským  psaním  i četbou  balad, vyprávěním o literárních osobnostech  regionu Poděbrad  – Polabí a Bzince  – Bílé Karpaty, nácvikem scénického čtení, představeních národních divadel a scén,  posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda.
Vyhledáváním a tříděním  informací z literární teorie – balady, pojme scénické čtení, dramatické umění, jejich pochopením v praxi a systematizací  je efektivně využijí v procesu nejen vlastního učení, ale i při tvůrčích činnostech – autorské psaní balady, nácviku scénického čtení, osvojený výpisků ,  tvorba  mp3  audiotéky a videozáznamů,  prezentace ppt,  - vlastní balady s možnou ilustrací, společný přednes.  
Praktické činnosti s technikou posílí kompetenci v oblasti  aktivního používání ICT v životě i ve výuce, nové nástroje.
Psaní vlastních balad, nácvik scénického čtení a výtah z odborného textu posiluje duševní rozvoj žáků s estetickými prožitky a podporuje práci v týmu, mezinárodním týmu.
Společný přednes balad.
Vznikne 4. slovanský audiosborník  – balady a scénické čtení.

 

Postup práce

1. Prostřednictvím prezentace představí žáci svoje oblíbené knihy.
2. Vyhledání v literární teorii –  pojem balady a vypracují společně výpisky.

3. Seznámí se s pojmem scénického čtení a osvojí si zásady.

4. Prostřednictvím videokonference si rozdělí úkoly – vniknou mezinárodní slovanské skupiny, připraví si smlouvy o spolupráci, spolupracují a společně pracují na uměleckém textu balad.

5. Psaní balad – autorské psaní.
6. Natáčení krátkého videa – práce ve skupinách, čtení, videokonference.
7. Nácvik společného scénického čtení.

8. Seznámení s národními divadelními scénami…

9. Příprava audio výstupů, tvorba mp3, zálohování dat.

10. Ilustrace k baladám, skenování, ppt.  ke čtenému  i psanému textu.

11. Nácvik společného přednesu.

12. Veřejně přednášíme vlastní tvorbu. Hodnotíme vlastní práce.
Vydání 4. slovanského audiosborníku – balady a scénické čtení.

Po celou dobu projektu žáci ukládají výstupy v prostředí Twinspace. Učí se číst balady národních autorů.

Očekávané výsledky

1. Vydání  4. slovanského audiosborníku – balady a scénické čtení. 

2. Posílení zapojení ICT do práce žáků – audiotéka, videokonference, ppt., nástroje typu padlet.com…Superlame. com….

3. Zlepšení komunikačních dovedností.

4. Autorská dílna, scénické čtení.

 5. Prezentace vlastního autorského psaní.

 6. Získání nových vědomostí a poznatků o zemi, regionu – literárních osobnostech  a národních divadelních scénách.

7. Veřejně přístupné prostředí TwinSpace.