Náhodný obrázek
p6286478

2. slovanský sborník encyklopedický

 
Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, přednesem i psaním veršů, vyprávěním o zvířatech a rostlinách regionu Poděbrad – Polabí a Bzince – Bílé Karpaty posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda. Vyhledáváním a tříděním informací, jejich pochopením a systematizací je efektivně využijí v procesu nejen vlastního učení, ale i při tvůrčích činnostech – tvorba naučné videotéky a audiotéky, prezentace ppt, výukového materiálu pro interaktivní tabuli, autorské dílně – psaní poezie o přírodě, a tím i v praktickém životě při vzdělávání žáků předškolního věku. Praktické činnosti s technikou posílí kompetenci v oblasti využívání a aktivního používání ICT v životě i ve výuce. Psaní vlastní poezie posiluje duševní rozvoj žáků a estetické prožitky. Předškolákům žáci přednášejí vlastní verše, učí je pracovat s digitální technikou – mediální výchova. Vznikne 2. slovanský sborník encyklopedický – verše o přírodě a fotografie.
 
 
Výstupy z projektu najdete zde: