Detektivové v domácnosti

Detektivové v domácnosti

                                                                                        PaedDr. Romana Molinariová

 

Cílem projektu  je

  • přiblížit žákům jednoduché chemické pokusy, které si mohou vyzkoušet i v domácím prostředí
  • pochopit princip jednotlivých pokusů
  • umět zrealizovat a popsat postupy pokusů

Charakteristika projektu

V dnešní době nepatří chemie mezi ty nejoblíbenější předměty, a proto jsme se společně rozhodli, že dokážeme žákům prostřednictvím projektu Detektivové v domácnosti, že chemie může být  zábavná i hravá. Náš projekt se týká zpracování jednoduchých pokusů z chemie z oblasti kuchyně. Žáci našich škol se představí svým kamarádům ze zahraničí. Představí svoje město a školu. Hlavní činností však budou pokusy, které budou realizovat, a které si společnými silami připravíme, povyměňujeme a vyzkoušíme. Budou to pokusy z oblasti chemie za pomoci jednotlivých látek, se kterými se běžně setkáváme v kuchyni. Tyto pokusy zpracují teoreticky, poznají jejich podstatu a zaznamenají je v podobě fotografií a videí. Vymyslí alternativy a případně i v běžném životě najdou podobné reakce a jejich využití. Propojení chemie s běžným životem je to nejdůležitejší, co učitelé chemie mohou a měli by udělat. Pro žáky je často chlorid sodný neznámý, ale kuchyňskou sůl pozná každý. Provádění pokusů je nejoblíbenější částí chemie všech dětí, proto jsme se i my soustředili na tuto oblast.

Pracovní postup

Projekt se uskuteční v termínu říjen 2013 – červen 2014. Nejprve si navzájem představíme město, školu a žáky. Potom vytvoříme seznam pokusů k jednotlivým látkám, které se používají v kuchyni.. Pak už bude následovat realizace pokusů, které budou dělat žáci, nafotíme je nebo natočíme a navzájem si je doplníme tak, abychom vytvořili komplexnější projekt. Pokusy uveřejníme na www stránkách a zpracujeme je i v podobě prezentace.

Očekávané výsledky

Díky tomuto projektu vytvoříme souhrn pokusů, které nejsou finančně nákladné, a při nichž využíváme běžně dostupné chemikálie. Žáci si je mohou provádět i doma.