Náhodný obrázek
102_6305

Nejdůležitější faktory při rozhodování o další vzdělávací dráze žáků základních škol

 

Výběr střední školy je velmi důležitý krok. Při rozhodování o další vzdělávací dráze žáků základních škol jsou nejdůležitější tyto faktory:

 

1.    Naše schopnosti, zájmy a předpoklady

 

Nejprve je potřeba se zamyslet, co dobře umím.

Jsem technický typ, velmi rád kreslím, umím dobře mluvit, baví mě jazyky a mám na ně talent, rozumím chemii a matematice, rád hraji na kytaru.

Také je dobré pojmenovat, jaké jsou moje silné a slabé stránky. Jsem pečlivý, umím řešit problémy, umím se vcítit do druhých,jsem roztržitý, nešikovný.

Naše vlohy, zájmy i nedostatky srovnáme s požadavky na studium a na výkon povolání.

Nezapomeňte na svůj zdravotní stav: špatně snáším fyzickou námahu, mám alergii.

 

2.    Čeho bych chtěl dosáhnout a jak náročnému studiu se chci věnovat

 

Chci mít dobrou práci a mít volný čas na koníčky, vybudovat úspěšnou firmu, pomáhat lidem,

hodně cestovat, být úspěšný ekonom.

Zamyslete se, jaké by mělo být zaměření školy: na ekonomii, řemeslo, jazyky, služby, technické zaměření. Jaký stupeň vzdělání chcete dosáhnout: maturita na odborné škole, výuční list, konzervatoř, maturita na gymnáziu.

Také je třeba vzít v úvahu, jaké je moje rodinné zázemí.: rodiče mě bezvýhradně podporují, můžeme si dovolit školné, nemáme peníze, máma chce, abych studoval.

 

3.     Diskutujte s vašimi nejbližšími

 

 

Otevřeně mluvte o svých plánech s výchovným poradcem vaší školy, s třídním učitelem, rodiči, známými a ptejte se, co si o vašem rozhodnutí myslí. Naslouchejte jim, mohou vám při rozhodování dobře poradit, přinést nový nadhled.

Mějte na paměti, že by konečné rozhodnutí mělo být na vás a mělo by vám maximálně vyhovovat.

 

4.    Sežeňte si dostatek informací o střední škole

 

 

Jako při každém rozhodování jsou i v tomto případě důležité informace.

Pokud máš jasno v oboru, udělej si přehled o všech středních školách, které ho vyučují. K tomu ti poslouží různé informační materiály, hledejte v takových, které informují komplexně a nezaujatě. Čím více jich o škole získáš, tím snadněji se ti bude vybírat. Nezapomeň, že do školy pak budeš chodit tři nebo čtyři roky a měla by ti sedět ve všech ohledech.

Hledej informace o školách z více zdrojů: webové stránky škol

                                                                    internetové stránky – http://www.infoabsolvent.cz/

                                                                    zprávy z inspekce škol -  http://www.csicr.cz/

                                                                    burzy středních škol

                                                                    kariérový poradci

                                                                    návštěva střední školy

 

Zjisti si náklady na studium. Jde o školu veřejnou nebo soukromou s placeným školným? Dovoluje to finanční situace tvé rodiny?

Jaká je náročnost přijímací zkoušky a požadavků školy. Odhadni svoje šance na přijetí a přizpůsob tomu přípravu na zkoušky.

Většina škol je veřejných, v soukromých si žáci své vzdělání hradí. Církevní instituce obvykle nepožadují od uchazečů příslušnost k církvi, ale očekává se tolerance ke křesťanským postojům a zásadám.

Zůstaneš raději doma nebo se osamostatníš a půjdeš na internát?

Málo žáků na malé škole může vytvářet důvěrnější atmosféru, velká škola zase nabízí více oborů a možnost přestupu na jiný obor.

Obor může mít různá zaměření, a to může být velmi významná informace pro tvé rozhodnutí.

 

5.    Jdi se do školy podívat osobně

 

 

Osobní návštěva ti řekne víc i o prostředí a zajímavostech konkrétní školy. Dozvíte se, jaké má škola požadavky k přijetí (např. lékařská potvrzení o tvé zdravotní způsobilosti, doporučení psychologa) a jaké budou přijímací zkoušky.

Před návštěvou si připrav otázky:

         zaměření oboru

         odborná praxe a odborný výcvik

         způsob, jakým škola komunikuje s rodiči

         uplatnění absolventů oboru – jaké jsou možnosti pracovního uplatnění

         stará se škola nějakým způsobem o své čerstvé absolventy

         přijímání a práce se žáky se zdravotním a jiným znevýhodněním

         zda se učitelé mohou věnovat žákům individuálně

         jaké školné i mimoškolní aktivity škola nabízí

Prohlédni si odborné učebny, laboratoře, vybavení příp. i internát, kde bys měl bydlet a možnosti stravování.

Navštiv více škol, abys mohl porovnávat různé poznatky.

 

6.    Využijte poradenské služby

 

Pokud si stále nejste jisti výběrem studia, navštivte odborníky z poradenských institucí. Existuje několik možností, kam se můžete obrátit. V široké síti informačních a poradenských středisek – IPS (http://www.portal.mpsv.cz/), které fungují při úřadech práce, získáte informace o povoláních a uplatnění na trhu práce.

Můžete kontaktovat Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze – CKP (http://www.nuov.cz/), kde vám poradí s výběrem studia a obsahem vzdělávání.

V zákaznickém centru při Ústavu pro informace ve vzdělávání (http://www.uiv.cz/) vám pomohou najít školu.