První školní den

Kdy: Zpět do kalendáře 3.9.2018(celodenní)

J.  A. Komenský: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

na samém začátku školního roku 2018 / 2019 bychom si měli všichni společně slíbit, že každý uděláme maximum pro naplnění alespoň části moudrého citátu J. A. Komenského. Učit a vzdělávat pro budoucnost samozřejmě mimo jiného znamená, abychom znali též svou minulost.

Tento školní rok nastoupilo do naší školy 920 žáků, 101 zaměstnanců, celkem máme 36 kmenových tříd a 9 oddělení školní družiny. Nesmírně nás těší důvěra všech, kteří zapsali své dítě k plnění školní docházky na naši školu. Je to pro všechny zaměstnance veliká výzva. Věřím, že budeme všichni vzájemně spolupracovat a společně naplňovat poslání dnešní základní školy.

Neseme jméno Václava Havla, u vchodu jsme zasadili strom Olgy Havlové a byli bychom všichni rádi, kdybychom si z nich vzali příklad v jejich statečných občanských postojích – nebát se pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje a všímat si věcí veřejných, zkrátka být aktivním občanem.

Ještě jednou vás všechny vítám, ať se nám daří a úspěšný školní rok 2018 / 2019.

Mgr. Špinka Vlastimil

Komentáře uzavřeny