První hodnocení

Kdy: Zpět do kalendáře 14.9.2018(celodenní)

Školní rok je již v plném proudu, někteří žáci přišli mezi známé kamarády a paní učitelky, jiní přišli poprvé. A právě prvňáčky dnes čeká jejich první hodnocení!

A jelikož ještě neumí číst a psát, dostanou od svých vyučujících notýsek, ve kterém na ně čeká dopis s nálepkou, jak zvládli první školní dny. Do notýsku jim vyučující budou vkládat nejen vzkazy, ale i krátké zprávy o jejich chování a školních výsledcích. Hodnocení by mělo žáky motivovat v následné práci a přípravě na hodiny.

Nezbývá než popřát našim nejmladším žákům hodně úspěchů a sil ve školním roce!

Mgr. Nikola Plocková

Komentáře uzavřeny