Projekt “Už jsem čtenář”

Kdy: Zpět do kalendáře 9.2.2018(celodenní)

Děti z 1. tříd zahájily projekt na podporu čtenářské gramotnosti  „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Na prvňáčky čekají tři setkání v poděbradské městské knihovně, která budou zakončena červnovým slavnostním Pasováním čtenářů.

Při prvním setkání se nejmenší žáci naší školy seznámili s prostředím knihovny, zvláště s dětským oddělením. Vysvětlili si, jak správně zacházet s knihou, aby si ji mohlo půjčit co nejvíce čtenářů. Vyslechli si pohádku o skřítcích z knihovny a odešli s úkolem na další setkání – nakreslit skřítka Knihožrouta.

Prvňáčkům přejeme mnoho zážitků s prvními přečtenými knihami.

Mgr. Anna Froňková

Komentáře uzavřeny