Přání republice

Kdy: Zpět do kalendáře 6.9.2018(celodenní)

Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí – problémy v mezilidských vztazích, analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování – to vše a mnoho dalšího je cílem vzdělávání na naší škole. Jsou to jistě ušlechtilé cíle a cesta k jejich naplnění je trnitá pro žáky i učitele.

Jedním ze základních pilířů naší společnosti je občan, který respektuje základní demokratické i občanské hodnoty.  Na začátku školního roku, roku oslav 100. výroční vzniku ČSR, třídy psaly přání republice k tomuto významnému výročí a osobní podpisy na vlajkách symbolizovaly základ občanské společnosti  – občany, kteří se podílejí na jejím rozvoji.

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou…“   /citace M. Kubišová/

A vy si můžete třídní přání a vlajky prohlédnout ve vestibulu školy.

Mgr. Vlastimil Špinka

Komentáře uzavřeny