Opět ve škole

Kdy: Zpět do kalendáře 3.1.2019(celodenní)

 

Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme už zase ve škole. Aby první školní den v novém roce nebyl pro žáky tak náročný a aby měli prostor ke sdělení zážitků z volných dnů, začínáme projektovým dnem na téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

V něm jsou žáci vedeni k pochopení Evropy a světa jako prostředí sdíleného různými národy a skupinami lidí, k seznámení s jejich zvyky a tradicemi, k porozumění souvislostí a propojenosti světa a k poznávání života v evropském prostoru.

Úspěšný a pohodový rok 2019 všem.

Mgr. Ivana Strejcová

Komentáře uzavřeny