Nicholas Winton

Kdy: Zpět do kalendáře 2.10.2018(celodenní)

Dnes měli žáci 8. a 9. ročníků možnost zhlédnout v divadle film o panu jménem Nicholas Winton. Ten v době 2. světové války zachránil 669 dětí židovské národnosti před transportem do koncentračních táborů. Ještě před tím, než 2. světová válka vypukla, Nicholas Winton tušil, co se Adolf  Hitler chystá udělat s židy. Stejně tak si uvědomoval, že válečné konflikty jsou pro občany, natož pro děti velice nepříjemné. Jelikož pracoval jako obchodník, jeho zaměstnání mu vynášelo hodně peněz. Tím pádem měl prostředky, aby mohl nabídnout pomoc židovským rodinám v podobě převozu dětí z nebezpečného Československa do Anglie. Na jeho návrh přistupovalo čím dál více lidí, každý den se mu seznam dětí rozšiřoval o několik desítek. Začal tedy shánět rodiny v Anglii, jenž byly ochotné se o nezletilé postarat. Poté už jen stačilo dopravit děti vlakem z Prahy přes Československo, Německo, Holandsko a lodí přes průliv La Manche.

Většina dětí odjížděla s přesvědčením, že stráví v Anglii pouze prázdniny a až se situace v rozbouřeném Československu uklidní, vrátí se za rodinou. Totéž si myslelo pár rodičů, tušili však, že své děti už nemusí nikdy vidět. Nicholas Winton plánoval přemístit do bezpečí okolo 3000 židovských dětí s tím, že v jednom vlaku jich cestovalo přibližně 150. Na konec srpna roku 1939 byl připraven velký transport s celkem 251 dětmi, jenž ovšem Němci schválně zdržovali až do 1. září 1939. Z důvodu započaté války vlak nemohl odjet a tak stovky židů na nádraží zůstaly napospas německým vojákům. Nakonec málokdo z těchto lidí přežil, protože všechny odvezli do koncentračních táborů. Nicholas Wilton musel přestat s jakoukoliv další záchranou židů.

Avšak těm 669 dětem v Anglii se v nových rodinách dařilo výborně. Bylo o ně skvěle postaráno, chodily do školy a mnoho z nich v životě leccos dokázaly. Navždy budou vděčni Nicholasu Wintonovi za záchranu života.

žákyně 9.B Tereza Průšová

Komentáře uzavřeny