Kurz OSV v 6. A

Kdy: Zpět do kalendáře 11.9.2017(celodenní)

Příchod jedince do nového kolektivu, vstup do nové školy (či nové třídy) je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka.

Adaptační a motivační kurzy vnímáme jako jedinečnou příležitost, jak hravou a zábavnou formou napomoci ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu.

 

Cíle našich kurzů

  • Seznámení se skupiny spolužáků mezi sebou i se svým třídním učitelem
  • Vytvoření pozitivních sociálních vazeb a nalezení místa ve skupině pro každého žáka
  • Zlepšení komunikace a spolupráce ve třídním kolektivu
  • Rozvoj skupinové dynamiky v nově vznikajícím kolektivu s důrazem na fungování ve formálním prostředí školy

 

Možnost zúčastnit se kurzu osobnostní a sociální výchovy měli dnes žáci 6. A. Školní psycholožka Pavla Kaňkovská a třídní učitelka Jolana Břízová pro ně měly připravenou řadu aktivit, takže prožili zajímavé a zároveň užitečné dopoledne.

Mgr. Jolana Břízová

Komentáře uzavřeny