Konference Slovensko

Kdy: Zpět do kalendáře 3.11.2017(celodenní)

 

Ve dnech 2. a 3. listopadu byl pan ředitel Špinka pozván k účasti na 3. mezinárodní vědecko – odborné konferenci "Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov" v Tatranské Lomnici na Slovensku.

Na plenárním zasedání představil 3. slovanský audiosborník, oceněný Evropskou jazykovou cenou Label 2017 (spolupráce v oblasti podpory slovanských jazyků). Účast na této konferenci je o to cennější, že pan ředitel byl pozván jako jediný zástupce základních škol. 

 
Mezi nejzajímavější témata konference patřila: 
Inovace v cizojazyčném vzdělávání
Bilingvální vzdělávání
Metoda CLIL
Odborné jazykové vzdělávání pro budoucí povolání

Bc. Marcela Hladká

 

Komentáře uzavřeny