Beseda o dospívání

Kdy: Zpět do kalendáře 11.1.2018(celodenní)

To, že se vyučující snaží svým žákům zpestřit výuku, poznali dnes děvčata a chlapci šestého ročníku. V rámci předmětu výchova ke zdraví jim přijela předat nové informace a praktické rady o fyzickém, psychickém a sociálním dospívání zkušená lektorka Mgr. Alena Blažková ze společnosti Čas proměn. Beseda se setkala s velice pozitivním ohlasem, ve třídě panovala otevřená a přátelská atmosféra, děti odhodily stud a vznášely otázky, které je v tomto věku zajímají a tíží.

Mgr. Ilona Plocková

Komentáře uzavřeny