Aktivní začátek školního roku

Kdy: Zpět do kalendáře 4.9.2018(celodenní)

První školní den se na naší škole odehrála spousta aktivit.

Žáci prvních tříd navštívili ředitelnu a seznámili se s panem ředitelem. Samozřejmě si prošli celou školu a poznali další zajímavá místa.

2. až  5.  ročníky pracovaly celé dopoledne na tématu „osobnostní a sociální výchovy“ a věnovaly se různým  tématům:

Třeťáci  se věnovali těmto okruhům:

● Sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím, moje vztahy k jiným lidem

● Kreativita – nápady, originalita

● Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve třídě

● Komunikace – pravidla vzájemné komunikace, aktivní naslouchání

Starší žáci změřili své síly v tradičních i netradičních sportovních disciplínách v rámci Školní olympiády.

Dnešní den se zkrátka na naší škole vydařil.

Mgr. Vlastimil Špinka

Komentáře uzavřeny